Nadace Divoké husy

Členské nadace

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace působící v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. O podporu mohou zažádat například organizace pracující s postiženými dětmi, dospělými lidmi v nouzi, či se seniory. Jedinečnost Divokých hus tkví ve způsobu této podpory. V rámci programu Benefice s Divokými husami zdvojuje Nadace výnosy benefičních akcí, které pořádají samy organizace. Tím Nadace motivuje neziskové organizace k dalším aktivitám a přispívá tak k větší autonomii a konkurenceschopnosti celé občanské společnosti.

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

tel: 234 095 767

web: www.divokehusy.cz

 

Andrea Hercíková, vedoucí kanceláře Nadace

E-mail: hercikova@divokehusy.cz

 

Lenka Marečková, marketing a fundraising

Mobil: 739 731 571

e-mail: nevsimalova@divokehusy.cz

 

Ivana Průšová, grantová manažerka

Mobil: 736 457 888

E-mail: prusova@divokehusy.cz

Členské nadace