Dřevo pro život

Členské nadace

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti.

Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílnou součástí vývoje člověka.

 

Oblasti zájmu nadace jsou:

Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy.

Sídlo: U Uranie 18, Praha 7, 170 00

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Polák (ředitel), tel.: 602 220 838

e-mail: nadace@drevoprozivot.cz 

www.drevoprozivot.cz

Členské nadace