Nadace Jedličkova ústavu

Členské nadace

Základním posláním nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všechn jejích aspektech - výchovně vzdělávacích , rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a  škol a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace.  

 

Nadace Jedličkova ústavu

Kancelář:

Na Topolce 1713/1a


140 00 Praha 4

Tel.: 241 083 554
E-mail: info@nadaceju.cz

Mgr. Taťána Waltrová, předsedkyně správní rady
t.waltrova@jus.cz | tel. +420 241 083 554

 

Členské nadace