Nadační fond Homolka

Členské NF

Posláním tohoto nadačního fondu je podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče, jeho cílem je podporovat moderní specializovanou medicínu, a to zejména v rámci hlavních klinických programů Nemocnice Na Homolce. K hlavním činnostem fondu patří získávání a uplatňování nejmodernějších poznatků v medicíně a nákup přístrojů, vzdělávání zdravotníků, příprava setkání odborníků a podpora pacientských klubů.

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel: 315 683 325
fax: 315 683 325
e-mail: nadacni.fond@homolka.cz

 

www.homolka.cz (sekce Podporujte Homolku)

Členské NF