Nadační fond Umění doprovázet

Členské NF

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci 2006 a jeho hlavním posláním je podpora hospiců a hospicového hnutí v České republice. Zakladateli nadačního fondu jsou manželé Hana a Bohumil Harákovi. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Hana Haráková,

předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet

Telefon: 420 739 227 306, 420 313 572 669

E-mail: info@umenidoprovazet.cz

Webové stránky: www.umenidoprovazet.cz

Členské NF

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.