Nadační fond IMPULS

Členské NF

Nadační fond IMPULS je jediný nadační fond v České republice, jehož okruhem zájmu je široká problematika roztroušené sklerózy. Jeho základní úlohou je šíření osvěty o této, veřejnosti, dosud málo známé nemoci, podpora výzkumu, léčby a terapie roztroušené sklerózy.

Nadační fond IMPULS je transparentní nezisková organizace, která se specializuje na pomoc v oblasti roztroušené sklerózy.

 

Nadační fond poskytuje pomoc zejména pacientům ve specializovaných RS centrech a zařízeních pro léčbu roztroušené sklerózy. Léčba je finančně náročná, proto nadační příspěvky jsou zásadním přínosem a posunem vpřed. Nezpochybnitelným faktem je vždy transparentní využití finančních prostředků k co nejvyššímu počtu pacientů.

 

Nadační fond IMPULS směřuje příspěvky do těchto oblastí:

 

TERAPIE A REHABILITACE PACIENTŮ - jedná se zejména o příspěvky na fyzioterapii a psychoterapii ve specializovaných RS centrech, kde tato péče není hrazena z veřejných financí,

REHABILITAČNÍ POMŮCKY A PŘÍSTROJE - pro nezbytnou léčbu pacientů s RS,
MEDICÍNSKÝ VÝZKUM - NF IMPULS je zřizovatelem jediného celostátního Registru pacientů s RS (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů,
VĚDA A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY pro pacienty, jejich rodiny i zdravotnický personál,
OSVĚTOVÁ PRÁCE o problematice RS - organizace kampaní ve prospěch pacientů a sportovního 24hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS).

 

Aktivity, které směřují k naplnění cílů, jsou reprezentovány především každoročním benefičním koncertem pro IMPULS, charitativními aukcemi, čtyřiadvacetihodinovým maratónem RS MaRS, publikační činností.

 

Registr pacientů ReMuS


Na podzim roku 2012 nadační fond IMPULS odstartoval průlomový projekt ReMuS - Registr pacientů s roztroušenou sklerózou. V řadě evropských zemí již takové registry fungují, v České republice ale dosud chyběl. Projekt ReMuS vznikl díky společnému úsilí odborné společnosti (Sekce pro neuroimunologii a likvorologii České neurologické společnosti ČLS JEP) a nadačního fondu IMPULS, který na sebe vzal úkol organizace a správy tohoto registru, včetně zajištění finančních prostředků.

 

Cílem projektu ReMuS je zjištění skutečného počtu pacientů s diagnózou RS v České republice, zvýšení efektivity nákladné terapie, možnosti plánování a odhadu budoucích nákladů a zlepšení kvality zdravotní péče o všechny pacienty s RS.

 

Nadační fond IMPULS
Kateřinská 30
128 08 Praha 2
E-mail: info@nfimpuls.cz
Tel: +420 604 352 486
www.nfimpuls.cz

 

Členské NF

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.