CENY FÓRA DÁRCŮ

Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech.

Ceny se vyhlašují v oborech:

  • Komunikační počin
  • Sbírkový počin

 

Všechny podrobnosti o vyhlášených oborech, pravidla a podmínky soutěže včetně výsledků předchozích ročníků se dozvíte na www.cenyforadarcu.cz 

 

 

CENY FÓRA DÁRCŮ