Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky

Ke stovce členů neziskových organizací z celé republiky mělo 13. 6. 2011 možnost zúčastnit se celodenní konference s názvem Zaměstanci - zlatý poklad každé neziskovky. Konfrence měla za cíl upozornit na důležité, ale velmi opomíjené téma rozvoje lidských zdrojů v neziskovém sektoru. Pod záštitou Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a Ministerstva práce a sociálních věcí zde měli účastníci možnost shlédnout jedinečný program doslova nabitý vynikajícími řečníky. Fórum dárců ve spolupráci s Nizozemsko-českou obchodní komorou a LMC přivedlo na půdu Bussiness Academy PwC přední experty na témata leadershipu, talent managementu, motivačních a benefitních programů či angažovanosti.

 

Prezentace přednášejících:

Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky
Význam problematiky HR v neziskových organizacích Význam problematiky HR v neziskových organizacích Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky

Ing. Martin Šikýř, Ph.D. pracuje na katedře personalistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se v rámci pedagogické a  vědecko-výzkumné činnosti zabývá problematikou řízení pracovního výkonu a  souvisejícími procesy řízení lidských zdrojů, zejména výběrem, hodnocením, odměňováním a vzděláváním zaměstnanců.

Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky
Zvukový záznam vystoupení Peppera de Calliera Zvukový záznam vystoupení Peppera de Calliera Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky

Pepper de Callier, zakladatel Prague Leadership Institute a předseda Bubenik Partners s.r.o. Věnuje se studiu lídrů, vůdčích osobností, a  důvodů jejich úspěchů či selhání. Školí významné představitele business v  západní, střední a východní Evropě. Působí také jako poradce Nadace Forum 2000 bývalého prezidenta ČR Václava Havla, je členem správní rady Lobkovické sbírky. Tisíce lidí dnes čtou jeho sloupek na téma leadership v  Hospodářských novinách, ekonomickém deníku, který vychází v Čechách a na Slovensku a blog na blog.aktualne.centrum.cz.

Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky
Zvukový záznam vystoupení Radvana Bahbouha Zvukový záznam vystoupení Radvana Bahbouha Zvukový záznam vystoupení Radvana Bahbouha Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky

MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.

Zakladatel společnosti QED GROUP. Jako psycholog a kouč se zabývá vedením, rozvojem a  seberozvojem lidí. Jedním z jeho koníčků je překonávání vnitřních bariér. O psychologii sebekoučování napsal knihu Pohádka o ztracené  krajině. Vedle koučování absolvoval velké množství různých psychoterapeutických výcviků a má psychoterapeutickou praxi, zaměřenou především na krizové intervence. Vytvořil metodu Sociomapování, která se používá nejen u špičkových manažerských týmů, ale i v armádě nebo při zkoumání chování lidí při dlouhodobých kosmických letech v  rámci příprav letu na Mars.

Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky
Jak vybrat ty správné zaměstnance Jak vybrat ty správné zaměstnance Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky

Bronislava Plesníková, CSR manažerka společnosti LMC.

 

Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky
Jak zvýšit angažovanost zaměstnanců a efektivně budovat kulturu NNO Jak zvýšit angažovanost zaměstnanců a efektivně budovat kulturu NNO Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky

Dita Stejskalová, v roce 1994 spoluzakládala pobočku Ogilvy PR v České republice. Věnuje se vytváření komunikačních strategií v  oblasti externí a interní komunikace, školením a konzultacím managementu. Pod jejím vedením získala firma několik prestižních mezinárodních ocenění. Koordinuje rovněž aktivity Ogilvy PR ve střední a východní Evropě. Dita je spoluautorkou knih Strategie firemní komunikace (Management Press, 2000 a  2008) a Marketing zdravotnických zařízení (Professional Publishing, 2005). Vystudovala VŠE Praha, Fakultu mezinárodních vztahů se specializací na  mezinárodní obchod, politiku a diplomacii.