Nadační fond GSK vyhlašuje grantové řízení v roce 2012


Nadační fond GSK každoročně vypisuje výběrové řízení pro neziskové organizace působící v České republice. V jeho rámci mohou neziskové organizace zažádat o finanční příspěvky na projekty ve dvou kategoriích:


• projekty zaměřené na pomoc seniorům
• projekty zaměřené na podporu nemocných lidí

 

V roce 2012 budou rozděleny granty v celkové výši 2 miliony korun. Systém grantového řízení je dvoukolový. Uzávěrka prvního kola žádostí je 18. dubna 2012. Do druhého kola bude vybráno 16 projektů, které budou zástupci organizací osobně prezentovat grantové komisi v předem stanoveném termínu v 1. polovině června 2012. Grantová komise vybere z každé kategorie 5 projektů, které získají grant Nadačního fondu GSK.

 

Bližší informace pro žadatele a formulář žádosti najdete na stránkách
http://www.nadacnifondgsk.cz/grantove-rizeni/centralni.html

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.