Rozhovor s Hanou Frištenskou, Bulletin Fóra dárců

Hana Frištenská: na změně zákona se pracovalo nejméně šest let

Nová úprava sbírek prochází podle Hany Frištenské, tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, legislativním procesem zatím hladce.


Jaký byl hlavní záměr při přípravě změn zákona upravujícího sbírky?


Reagovat na problémy aplikační praxe, tedy být přátelštější k pořadatelům sbírek, a zachovat státní regulaci v míře, která je nebytná pro ochranu tohoto fenoménu. Na "výrobě" této novely, která se podařilo po letech úsilí některých nestátních neziskových organizací, se od počátku podílelo několik pořadatelů velkých, svých charakterem permanentních sbírek - ADRA, Charita, NROS, Člověk v tísni a Fórum dárců. Samozřejmě bylo nutné spolupracovat také s Ministerstvem vnitra, které je gestorem celé problematiky. To vše zastřešil Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v osobě paní Kalousové, v jehož gesci se novela připravovala, a Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, která proces sledovala.

Jaký je podle Vás hlavní přínos schválené změny?


Těch věcí je víc: možnost pořádat permanentní sbírky, za určitých podmínek možnost nových způsobů sbírání, zařazení DMS výslovně mezi taxativně uvedené způsoby sbírání, zakotvení institutu putovní pokladničky, zakotvení fikce zahájení sbírky okamžikem doručení osvědčení, možnost nerovnoměrného čerpání 5 procent na režii sbírky u permanentních sbírek a také zpřesnění evidence sbírkových předmětů a vstupenek. To všechno bylo identifikované jako potřebné a to vše se nám podařilo do zákona zapracovat.

Bylo těžké zákon prosadit? Jak dlouho se na jeho změně pracovalo?


Proces snahy o novelizaci tohoto zákona již trvá v různých peripetiích asi šest let, možná déle. Tato konkrétní novela se připravovala a hlavně vyjednávala od roku 2009. Nejtěžší to bylo při přípravě návrhu v debatách s Ministerstvem vnitra a s kraji, tedy ve fázi věcných diskuzí. Potom, co jsme se dohodli na podobě novely, procházel sám text legislativním procesem až nečekaně hladce. I když říkám "hladce" znamená to mnoho jednání, přípravy a práce, protože v rámci tohoto procesu vstupují do hry různé skupiny odborníků, právníků a politiků.

Řadu bohulibých záměrů pokazí pozměňovací návrhy ve Sněmovně. Prošla tato změna schvalovacím procesem bez nějakého nepodařeného „zlepšováku"?


Stala se skoro neuvěřitelná věc. Do vlády doputoval náš návrh přes Legislativní radu vlády a její komise bez věcných změn a setkávali jsme se velkým pochopením. Pak vládní návrh novely prošel oběma komorami Parlamentu úplně beze změn. Stručně řečeno - tak, jak novela na úrovni RVNNO vznikla, tak byla schválena. Čeká nás už jen podpis presidenta ČR - a novela začne platit od 1. července 2012 tak, jak jsme na počátku přípravy naplánovali. Nebo jinak řečeno, pokud se ukáže, že něco není uděláno dobře, můžeme si zato sami.

Podařilo se Vám do novely prosadit všechny důležité změny, které jste plánovali, nebo je nějaké opatření, které se prosadit nepodařilo?


Myslím, že se nám všem podařilo maximum možného - nemám pocit, že by šlo prosadit více, ani že bychom o to stáli. Doufejme, že jsme vyrobili užitečný, srozumitelný a příjemný zákon, který bude všem zúčastněným, tedy pořadatelům sbírek, těm, kdo budou mít z vybraných peněz prospěch, dárcům, státu a krajům prospěšný.

 

Dalibor Dostál

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.