Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky

Řízení a rozvoj lidských zdrojů v NNO

 

Ve spolupráci s PWC Česká republika a Nizozemsko-Českou obchodní komorou připravujeme dvě otevřené vzdělávací konference. První z nich s názvem Řízení a rozvoj lidského kapitálu NNO se bude věnovat tématu lidských zdrojů, práce s talenty a jejich rozvoje. V neziskových organizacích je to na první pohled dlouhodobě nedoceňované téma. Zaměstnanci sice mají často možnost odborného vzdělávání a práce na variabilní úvazky, na druhou stranu je jejich pracovní kapacita často přetěžována, nejsou používány nástroje rozvoje talentů, moderní rozvojové metody, jako je například koučink nebo mentorink. To může vést k odlivu odborně proškolené pracovní síly do jiné oblasti, případně dokonce k syndromu vyhoření.

 

Konference bude určena pro cca 100 - 120 účastníků z řad NNO a bude dostupná zdarma. Bude také přenášena on-line prostřednictvím webových stránek konference, pozorovatelé se budou moci zapojit rovněž prostřednictvím Facebooku.

 

Termín: 13. 6. 2011

Místo konání: PwC Česká republika, Kateřinská 40, Praha 2


 


Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.