Nadace ADRA vypisuje grantové řízení

Nadace ADRA vyhlásila 22. dubna 2013 grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků Nadačního investičního fondu (NIF). V jeho rámci mohou neziskové organizace žádat o příspěvky na projekty zabývající se rozvojem dobrovolnictví nebo projekty, jež se zaměřují na práci s lidmi v mimořádných situacích.


Zaměření grantového řízení v roce 2013:
1. Podpora projektů zaměřených na rozvoj dobrovolnictví v oblasti:
- sociální péče a zdravotnictví
- při živelných katastrofách a mimořádných událostech
- výchova dětí a mládeže k dobrovolnictví a účinné pomoci druhým
2. Podpora projektů, zaměřených na holistický rozvoj lidí v mimořádných životních situacích

 

Finanční prostředky na podporu těchto projektů budou poskytnuty neziskovým organizacím na základě otevřeného výběrového řízení. Celkově bude rozdělena částka 1,000.000 korun, s tím, že maximální výše grantu je 100.000 korun. Uzávěrka pro podání žádostí je 22. května 2013.

Případné dotazy pište na: nadace@adra.cz

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/pages/aktualita_detail.php | /data/www/donorsforum.cz/pages/stnd_aktualne.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |