Nadace EURONISA Regionální veřejná sbírka

Nadace EURONISA pořádá již 9. ročník regionální veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!". Za předchozí ročníky se podařilo vybrat částku bezmála 6 milionů korun a podpořit tak 216 projektů neziskových organizací.

Tato víceletá veřejná sbírka je vyhlášena na podporu neziskových organizací z celé české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek). Výnosy jsou vždy určeny na předem vybrané projekty neziskových organizací, působících v regionu, kde se sbírka koná.

 

Účel sbírky
- zlepšovat a obohacovat život zdravotně a mentálně postiženým lidem
- pomáhat starým, nemocným a opuštěným lidem
- pomáhat rodinám s dětmi v tísni, zneužívaným a zanedbaným dětem

 

Způsob přispívání:
Dárci mohou přispívat:
a) do pokladniček v ulicích měst ve vybraném období,
b) do pokladniček umístěných nastálo ve vybraných objektech (lékárny, obchody, čerpací stanice, ...),
c) bezhotovostně po celý rok přímo na číslo účtu 705 705 705/2700
d) formou dárcovské sms, tzv DMS. Tato forma podpory je aktivní celoročně, tedy veřejnost může sbírku podpořit kdykoli zasláním DMS ve tvaru DMS EURONISA na číslo 87 777

Cena DMS je 30 korun.

Nabídka nadace pro neziskové organizace
Nadace EURONISA nabízí neziskovým organizacím (o.s., o.p.s., církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce) možnost zapojit se do veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!" a stát se příjemci vybraných prostředků. Podmínkou je získávání peněz na vybraný projekt podporující přímo výše zmíněné skupiny a realizovaný v Euroregionu Nisa. Nadace zajistí platné osvědčení od krajského úřadu, pokladny (případně sbírkové předměty určené k prodeji) a propagaci sbírky v místních médiích.

 

Proč to nadace dělá?
Hlavním záměrem je usnadnit neziskovým organizacím získávání prostředků regulérním způsobem zejména od drobných individuálních dárců, aniž by byly nuceny samy si zajišťovat vše nutné pro uspořádání vlastní veřejné sbírky.

 

Jak na to?
1.Vyplňte formulář (viz příloha). Výtěžek je vhodné použít např. na nákup pomůcek a zařízení, rehabilitaci, výtěžek je možné použít i na pokrytí provozních a mzdových nákladů.
2.Formulář zašlete poštou nebo e-mailem na adresu Nadace EURONISA nejpozději do 6. května 2011.

 

Devátý ročník sbírky bude oficiálně zahájen v červnu 2011 a bude probíhat do 31. prosince 2011.

Pokud budete vybráni mezi organizace, které budou podpořeny z výtěžku sbírky, můžete počítat s financemi nejdříve od března 2012. Z tohoto důvodu plánujte svůj projekt na období od dubna do listopadu 2012. Do 30. 11. 2012 je totiž nutné příspěvek vyúčtovat.

 

KONTAKTY:
Nadace EURONISA - Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1

Tomáš Maštálko
koordinátor projektu „Pozvedněte slabé!"

mobil: 604 473 478

telefon: 485 102 753

e-mail: jan.pelant@euronisa.cz

 

Mgr.Petra Kuntošová
grantová manažerka
mobil: 724 569 511
telefon: 485 100 218
email: nadace@euronisa.cz

Webové stránky Nadace EURONISA: www.euronisa.cz

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.