Reakce nadací rozdělujících prostředky z EHP a Norských fondů na vystoupení Jitky Chalánkové

Nadace Open Society Fund Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství, neziskové organizace fungující jako zprostředkovatelé pro programy financované z Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP fondy), vydávají společné prohlášení v návaznosti na vystoupení poslankyně Jitky Chalánkové, místopředsedkyně strany TOP 09, které publikovala na webových stránkách strany TOP 09 v pondělí 2. května 2016.

Paní poslankyně Chalánková mimo jiné uvedla, že ze seznamu tzv. Norských fondů je patrný jasný tlak na prosazování jiných ideových záměrů. Podobná tvrzení zásadním způsobem zasahují do práce zprostředkujících organizací stejně jako příjemců grantů z Norských fondů a ztěžují samotné fungování organizací. Neziskové organizace jsou čím dál častěji osočovány z „prosazování ideových záměrů podle vzorců, které Norsko ve spolupráci s ministerstvy České republiky považuje za - podle sebe - správné". Proto bychom rádi upozornili na několik důležitých faktů.

Z EHP a Norských fondů jsou hrazeny projekty v oblastech, na které Česká republika dlouhodobě přispívá velmi málo nebo vůbec, jako například domácí násilí či začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do běžného života. Aby mohly neziskové organizace zajistit poskytování služeb svým klientům, nemají paradoxně jinou možnost než žádat o podporu z fondů, do nichž přispívají státy mimo Evropskou unii. Příkladem je Evropská linka pomoci, v jiných zemích garantovaná alespoň částečně ze státního rozpočtu, v ČR zřízená a dosud provozovaná díky Norským fondům nebo projekty, které nabízejí inovativní pohled na problematiku aktivního stárnutí. Zcela absurdní je pak hledat cizí ideový záměr v ochraně ohrožených živočišných a rostlinných druhů, péči o biologicky cenné lokality nebo ve snaze o zlepšení prostředí pro život ve městech.

Všechny projekty administrované výše zmíněnými nadacemi byly vybrány v otevřených grantových výzvách a hodnoceny nezávislými hodnotiteli z České republiky. Donoři ze zemí Evropského hospodářského prostoru nemají na výběr a průběh projektů žádný vliv, pouze kontrolují, zda realizátoři naplňují, k čemu se na začátku projektu zavázali.

Nadace Open Society Fund Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství žádají politiky, aby jako veřejné osobnosti vždy pečlivě uvážili svá tvrzení a neovlivňovali jimi negativně práci neziskových organizací.

Na prohlášení paní poslankyně Chalánkové reagovala také média, například Aktuálně.cz, Lidové noviny, časopis Euro.

Celá zpráva zde:


 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.