Fórum dárců již potřetí sestaví žebříčky českých nadací a fondů

Firemní i nefiremní nadace a nadační fondy se mohou od 22. června 2017 přihlašovat do žebříčku Fóra dárců. Jeho smyslem je ukázat, do jakých oblastí a jak nadace a fondy investují a přispět tak k rozvoji transparentnosti dárcovství v Česku.

 

Fórum dárců ve spolupráci s vydavatelstvím Economia už potřetí vypracuje unikátní analýzu firemních nadací a fondů, která přinese aktuální informace, jak jejich prostřednictvím firmy darují. Založení firemní nadace a fondu totiž znamená jasný a dlouhodobý závazek firmy, darovat přehledně a s férovými pravidly.
V roce 2016 v Česku působilo celkem 2 064 nadačních subjektů, z toho 471 nadací a 1 593 nadačních fondů. 279 z nich je firemních, což je téměř 14 % z celkového počtu (106 nadací a 173 nadačních fondů). Oproti tomu je 1 785 z nich je nefiremních, což je zhruba 86 % z celkového počtu.
Firemní nadace a fondy v roce 2015 celkem rozdělily více než 526 milionů korun. Nefiremní nadace a fondy investovaly do veřejně prospěšných projektů přes 700 milionů korun.

 

Loňská analýza KPMG a 22 Hlav pro Fórum dárců ukázala celou řadu zajímavých výsledků - například fakt, že pouze 53 % firemních nadací a fondů má webovou stránku, tedy v podstatě pouze každá druhá firemní nadace nebo fond má web a veřejně komunikuje o svojí činnosti.

 

Podle průzkumu společnosti InsightLab z června 2016 si většina Čechů myslí, že je správné, aby neziskové organizace podporovali nejen lidé, ale i firmy. Tento názor vyjádřilo 85 % dotázaných. Mělo by se jednat zejména o peněžní dary (řeklo 69 % dotázaných) než poskytování znalostí nebo služeb (jen 31 %).

 

"Vyzýváme všechny tuzemské nadace a nadační fondy, aby se letos zapojily se přehledu předních českých nadací a nadačních fondů," říká výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

 

Žebříčky opět ukážou, co všechno nadační subjekty podporují, kolik investují do rozvoje společnosti, jaká je výše jejich nadačního jmění, v jakých oblastech působí. "Díky spolupráci s vydavatelstvím Economia se navíc letos ve speciální příloze Hospodářských novin zaměříme na světový trend, který již dorazil i do Česka, na digitální dárcovství," dodává Šplíchalová.

 

Od 22. června se můžete hlásit do přehledu prostřednictvím elektronického dotazníku. Hypertextový odkaz na dotazník je http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/prehled-nadaci-a-nadacnich-fondu.html

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.