Startuje výběrové řízení na sbírku Adventních koncertů 2018

Česká televize vyhlašuje další kolo výběrového řízení na příspěvky z Adventních koncertů 2018. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila rekordní částku téměř 10 milionů korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i Vám.

 

Co je třeba k žádosti o finanční příspěvek doložit?

 

  • název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;

  • název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);

  • podrobný rozpočet předkládaného projektu;

  • informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;

  • kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);

  • zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;

  • aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;


Neziskové organizace, které nebyly touto sbírkou v minulosti podpořeny, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2018 poštou na adresu:

 

Česká televize
Adventní koncerty
Mgr. Michaela Fialová
Kavčí hory
140 70  Praha 4

 

a elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz.

 

Výsledky výběrové řízení budou známy do konce června 2018.

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/pages/aktualita_detail.php | /data/www/donorsforum.cz/pages/stnd_aktualne.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |