České nadace v roce 2009 pomohly 600 miliony korun

Aktuality

V roce 2009 byla jedna čtvrtina všech nadačních příspěvků poskytnuta na podporu dětí, mládeže a rodiny. Na druhém místě se umístily příspěvky do sociální a humanitární oblasti.

 

Výsledky za rok 2009 jsou nejaktuálnějšími známými údaji, vyhodnocenými v roce 2010.

Vyplývá to ze zjištění Fóra dárců, které pravidelně shromažďuje informace o činnosti nadací a nadačních fondů. Bez podpory nadací a nadačních fondů by mnoho projektů v řadě důležitých oblastí České republiky vůbec nemohlo fungovat.

 

Nabízí se logická otázka: Jaká bude situce v roce 2011.

 

Ačkoliv dotázané nadace považují uplynulé období vesměs za pozitivní, celková čísla ukazují zhruba 15% pokles ve výši poskytnutých příspěvků. Zde se odráží náročná situace na finančních trzích, která nadacím příliš nepřála. Přesto celkový objem grantů na veřejně prospěšné účely a na podporu neziskových projektů je vyšší než 515 milionů korun. Dalších 80 milionů korun poskytly nadační fondy.

"Rok 2010 hodnotíme jako další rok, který byl všeobecně poznamenán krizí, takže jsme trochu s obavami očekávali, jak tato situace ovlivní další vývoj našeho nadačního fondu," říká Hana Haráková z Nadačního fondu umění doprovázet.

"O to více mě těší, že se nám podařilo zachovat stejný rozsah poskytnutých finančních darů jako v minulých letech. I do roku 2011 vstupujeme s nadějí a optimismem. V červenci oslavíme již pátý rok existence, takže připravujeme celou řadu akcí a já pevně věřím, že se nám i nadále bude dařit pomáhat v oblasti, kde je jakékoli pomoci hodně potřeba," dodává Haráková.

 

"Pro nás bylo důležité schválení novely nadačního zákona, která ukotvuje programovou činnost nadací. Z hlediska výnosů finančních trhů byl ovšem rok 2010 pro nadace špatný; proto jsme rádi, že jsme už před krizí investovali část majetku do nemovitostí. Připravili jsme také projekt Poradenského a vzdělávacího centra pro ekologické neziskovky v Brně," vysvětluje Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství.

 

"My se v roce 2011 chceme zaměřit především na medializaci našich úspěšných projektů z předchozích let," předestírá Jitka Štambachová z Nadace BONA, která se věnuje psychicky nemocným. "Konkrétní výsledky naší práce jsou zřejmé, okruh našich klientů i příznivců je určitě vnímá, ale rádi bychom s nimi seznámili i širší veřejnost," dodává.

 

Tajemník Nadace Landek Jaroslav Přepiora říká, že jeho nadace v uplynulém roce na nadačních příspěvcích poskytla částku 1,3 miliony korun a Hana Potměšilová za Nadačního fondu na podporu zaměstnávání vysvětluje: "Vzhledem k našemu zaměření na problematiku zaměstnávání zdravotně postižených osob se nám v době úsporných opatření dařilo aktivně prosazovat aktivní politiku zaměstnávání OZP nejen na chráněném trhu práce, ale hlavně na otevřeném trhu práce. Přijetí naší ochranné známky Práce postižených v květnu 2010 do programu Česká kvalita a její zařazení do Národní politiky kvality nám otevřelo možnosti, jak pomoci široké veřejnosti i státní správě a samosprávě zorientovat se mezi zaměstnavateli OZP."

 

Tento materiál vznikl v rámci společného projektu Aktuálně.cz a CSR fórum - webového magazínu Byznys a společnost.

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.