Na neziskový sektor tvrdě dopadají důsledky krize spojené s epidemií COVID-19. Obávají se budoucnosti.

Současná koronavirová situace zasáhla bez výjimky i neziskový sektor.
Z průzkumu, který provedlo Fórum darů, vyplývá, s jakými problémy se organizace nyní nejvíce potýkají.

 

Největší změnou je dle výsledků průzkumu rušení benefičních akcí, s tou se potýká více než polovina dotázených organizací (56 %). Ty přitom tvoří druhý nejčastější zdroj příjmů (62 %). Prvním zůstává dárcovská SMS, kterou využívá většina organizací (82 %). Následují poklesy výnosů z vlastní činnosti, které trápí více než třetinu organizací (37 %). Se zrušením dárcovské podpory od firem se setkala necelá třetina organizací (30 %)
a téměř čtvřtina (24 %) se pak musela vypořádat se sníženými dary od veřejnosti.

 

Podle vyjádření Výkonné ředitelky Fóra dárců Kláry Šplíchalové z průzkumu mimo jiné vyplývá, že se individuální dárci v období koronakrize soustředili zejména na sbírky reagující na aktuální situaci, jako např. finanční podpora pracovníků v první linii, pomoc se zajišťováním ochranných prostředků apod.

 

U sbírek s jiným zaměřením byl znatelný pokles individuální dárcovské podpory. Obdobná situace byla i u firemních dárců, kteří se také orientovali spíše na projekty související s COVID-19 a své ostatní CSR aktivity, plánované podpory a společné komunikační kampaně omezovali,“ dodává Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Aktuality

Způsoby získávání prostředků

Aktuality

Shánění prostředků

Aktuality

Dopady koronavirové krize

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.