Alzheimer NF a druhý ročník Stipendijního programu pro vědkyně – matky

Cílem projektu je umožnit ženám – matkám skloubit vědeckou kariéru s péčí o malé děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně – matky jsou oproti bezdětným či vědcům, kteří mají péči o děti zajištěnou (obvykle matkou), v nevýhodě. Vědkyně – matky mívají nižší příjmy kvůli potřebě dělit čas mezi péči o dítě a vysoce konkurenční a duševně náročnou vědeckou práci. Nemohou si proto dovolit hradit pobyt dítěte v předškolních zařízeních, což by jim uvolnilo čas a mentální prostor, který by mohly plně věnovat vědecké práci.

 

Uzávěrka přihlášek je 31.7.2020

Více informací naleznete na www.alzheimernf.cz

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.