Mapa dárcovství 2020 v České republice: čísla, trendy a dopady

Fórum dárců představilo 26. listopadu v rámci 10. ročníku Dárcovského summitu analýzu dat a trendů v dárcovství v Česku.

 

"V roce 2019 věnovali dárci na veřejně prospěšné aktivity celkem 8,1 miliardy korun. „Podle zjištění Fóra dárců darovaly 3,9 miliardy korun firmy, 1,8 miliardy nadace a fondy a 2,4 miliardy individuální dárci. Prostřednictvím DMS poslali dárci 40 milionů,“ představuje aktuální čísla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

V roce 2019 působilo v ČR 2 717 nadací a fondů, což je proti loňskému roku o 274 subjektů více.

 

Z dat, které má Fórum dárců k dispozici vyplývá, že nejvíce podporovanou oblastí je vzdělávání a věda (13 %), následují děti a rodiny (11,5 %), nemocní a lidé s handicapem (10 %) a sociálně znevýhodnění (9 %).

 

Stejně jako v předchozích dvou letech, tak i letos nejvíce prostředků rozdělila Nadace Dobrý anděl, z firemních byla nejštědřejší opět Nadace ČEZ.

 

Mezi TOP deset nadací a fondů patří za rok 2019 kromě již výše zmíněných patří ještě také Nadace THE Kellner Family Foundation, Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, Prague Civil Society Centre, nadační fond, F-nadace, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, AGROFERT a Nadace České spořitelny.

 

V letošní mapě dárcovství se oproti té loňské odráží i téma pandemie COVID-19 a ekonomické krize. Na vzniklou situaci na jaře rychle zareagovala řada nadací a nadačních fondů, jejich pomoc byla v mnoha případech rychlejší než ta státní. 37 % lidí uvádí, že v současné době daruje méně než před pandemií. Na organizace má koronavirová situace největší dopad právě ve snížení darů od veřejnosti (52 %), rušení přislíbené dárcovské podpory (39 %) a zároveň snížení výnosů z vlastní činnosti (50 %).

 

Důvěra ve veřejně prospěšný sektor proti loňsku vzrostla o 8 %, nicméně z 55 % lidí, kteří důvěřují veřejně prospěšnému sektoru, pouze minimum uvedlo bezvýhradnou důvěru. Každý desátý člověk navíc během pandemie zaznamenal netransparentní nebo nedůvěryhodnou sbírku.

 

V reakci na to se při Fóru dárců formuje nezávislá iniciativa Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek, která si klade za cíl udržovat kvalitu českého veřejného dárcovství a dodržovat etické principy, které dávají jistotu jak dárcům, tak i obdarovaným.

 

Aliance má v tuto chvíli 18 ustavujících členů: Slunce pro všechny, Nadace dřevo pro život, Umění doprovázet - Přátelé a sponzoři, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, Nadace Leontinka, Nadace GCP Generali Česká pojišťovna, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Nadace Krása pomoci, Nadace prof. Vejdovského, Nadační fond obětem holocaustu, Nadace Jedličkova ústavu, NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Kapka naděje, Nadace Veronica, Nadace O2, Nadace Bona, Nadace Karla Janečka a český výbor pro UNICEF Česká republika.

 

 

Data o dárcovství nejen v Česku najdete od 26. listopadu 2020 v unikátní Mapě dárcovství na webu Fóra dárců Donorsforum.cz - https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2020.html, ale také v již tradiční příloze Hospodářských novin Nejlepší nadace a fondy, která vychází právě dnes, tedy 26. 11. 2020.

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.