České dárcovství 2021: čísla, trendy a dopady

26. 11. 2021 – Během 11. ročníku Dárcovského summitu, který proběhl 25. 11. 2021, představilo Fórum dárců i analýzu dat a trendů v dárcovství v Česku.

 

Objem rozdělených prostředků̊ v roce 2020 významně vzrostl. V roce 2020 věnovali dárci na veřejně prospěšné účely celkem 10,8 mld korun, což je o 2,7 mld více než v roce přecházejícím. „Z dat, které má Fórum dárců k dispozici vyplývá, že firmy darovaly 5,1 miliard korun, nadace a fondy 2,8 miliardy a individuální dárci 2,9 miliard. Prostřednictvím DMS poslali dárci 57 milionů,“ představuje aktuální čísla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

V roce 2021 působí v České republice 2847 nadací a fondů, což je proti loňskému roku o 130 subjektů více.

 

Firemní nadace a fondy rozdělili v roce 2020 více než 1,34 miliardy korun. Největším firemním dárcem je pak je Nadační fond AVAST, který rozdělil více než 579 milionů korun.

 

Nefiremní nadace a fondy investovaly v roce 2020 do veřejně prospěšných projektů přes 1,43 miliardy korun. Nejvíce financí, více než 314 mil. Kč, rozdělil stejně jako v loňském roce Dobrý anděl.

 

Podle zjištění Fóra dárců vyplývá, že nejvíce podporovanou oblastí zůstává i za rok 2020 vzdělávání a výzkum (17 %), následují děti, mladí a rodina (15 %), pomoc nemocným a lidem s handicapem (14 %) a pomoc sociálně znevýhodněným (12 %).

 

Jaké jsou názory veřejnosti na dárcovství v době pandemie? Nejčastěji Češi přispívají na veřejně prospěšné aktivity ročně částkou 201–500 Kč (23 %). Dominantním důvodem, proč ostatní lidé na veřejně prospěšné aktivity nepřispívají je nedostatek finančních prostředků (34 %) a nedůvěra, že neziskové organizace využijí finanční příspěvek správným způsobem (30 %). Nejvíce podporovanou oblastí je pomoc nemocným a lidem s handicapem (64 %), mezi nejméně podporovanými oblastmi jsou pak kultura, umění a památky (13 %), vzdělání a výzkum; (9 %) a volný čas a amatérský sport (5 %).

 

Pandemie v letošním roce ovlivnila výši finanční podpory veřejně prospěšného sektoru u 32 % Čechů. 26 % uvádí, že v současné době daruje méně než před pandemií koronaviru covid-19, v roce 2020 to bylo 37 %. 28 % Čechů zároveň očekává, že v příštím roce budou pravděpodobně darovat méně než letos.

 

Tornádo na jižní Moravě

 

Každý druhý Čech (55 %) a více než pětina Slováků (21 %) podpořilo finančně nějakou veřejně prospěšnou aktivitu související s tornádem na jižní Moravě.

 

V České republice se v současnosti koná přes 2 000 osvědčených veřejných sbírek. V průběhu pandemie ale začala vznikat také celá řada ad hoc akcí, které nebyly v souladu s tuzemským právním prostředím a nedodržovaly českou legislativu. S podvodnou či podezřelou sbírkou se setkali 4 z 10 Čechů (42 %).

 

Dárcovská SMS je oblíbeným dárcovským nástrojem již od doby svého vzniku v roce 2004. Dle průzkumu Fóra dárců ji v současnosti využívá 7 z 10 dárců. Mezi dárci jsou nejpopulárnější DMS 90; v prvních třech kvartálech roku 2021 tvořily více než polovinu všech odeslaných dárcovských SMS. V roce 2021 (leden–září) poslali dárci 996 tis. DMS v celkové hodnotě 66,537 mil korun.

 

Aktuální světové trendy v dárcovství 2021

 

V roce 2020 57 % dotázaných dárců darovalo online přímo na webových stránkách podpořené neziskové organizace, 39 % darovalo prostřednictvím online dárcovských platforem, 28 % darovalo za pomoci mobilního telefonu či tabletu, 33 % používalo online zdroje k zjišťování informací o veřejně prospěšných organizacích/projektech, 30 % přispělo veřejně prospěšné organizaci na základě obdrženého e-mailu, 24 % přispělo veřejně prospěšné organizaci na základě informací na sociálních sítích, 19 % sdílelo příspěvek vybrané neziskové organizace na svých sociálních sítích.

 

Data o dárcovství nejen v Česku najdete od 26. listopadu 2021 v unikátní Mapě dárcovství na webu Fóra dárců Donorsforum.cz, ale také v již tradiční příloze Hospodářských novin Nejlepší nadace a fondy, která vyšla 25. listopadu 2021.

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.