Premiér Nečas podpořil přední české nadace a nadační fondy

V úterý 4. října se premiér vlády České republiky Petr Nečas setkal s členskými nadacemi a fondy sdruženými v asociacích Fóra dárců, které sdružuje pouze kredibilní nadace. Akce se konala u příležitosti přijetí Občanského zákoníku, který má nově upravit situaci českých nadací a fondů. Nadace se s premiérem sešly na půdě Poslanecké sněmovny pod záštitou paní poslankyně Lenky Kohoutové.

Aktuality

Premiér Petr Nečas vyjádřil svoje poděkování členským nadacím a fondům z Fóra dárců za jejich práci. Dále upozornil, že pro práci charitativních organizací je důvěra a transparentnost klíčovou hodnotou a statut veřejné prospěšnosti, upravený nově v Občanském zákoníku, který je nyní v Poslanecké Sněmovně, by mohl ke zvýšení prestiže celého neziskového sektoru přispět.

Aktuality

 „Toto setkání považuji za velice důležité," říká Hana Šilhánová, předsedkyně výkonného výboru Fóra dárců a ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti. „Nadace a fondy asociací Fóra dárců jsou aktivní v mnoha oblastech společenského dění a podstatným způsobem přispívají k profesionalitě a finanční stabilitě neziskového sektoru. Toto  setkání svědčí o tom, že jsou i adekvátním partnerem vládě a zastupitelům pro jednání o  podmínkách dalšího rozvoje nadačního sektoru v České republice."

 

Aktuality

„Práci Fóra dárců jsem znala ještě dlouho před svým vstupem do Poslanecké sněmovny a velmi si jí vážím. A to nejen proto, že se velmi angažují ve zlepšování podmínek pro fungování prověřených neziskových organizací. Zároveň mě těší debata, která se dnes rozhořela například o veřejné prospěšnosti. Je to jasné znamení, že je třeba aby tyto aktivity měly oporu v zákoně a jsem přesvědčena, že to bude ku prospěchu celého sektoru," zprostředkovala své dojmy ze setkání poslankyně a expertka ODS na sociální politiku, Lenka Kohoutová

Aktuality

Členské nadace a fondy Fóra dárců významně podporují potřebné oblasti, nejvíce investují do sociální a humanitární oblasti a zdravotnictví. Ročně se jedná o částku zhruba ve výši 432 milionů korun, které putují směrem k neziskovým organizacím, jež přímo pomáhají potřebným.

 

Smyslem setkání klíčových českých nadací a fondů bylo zhodnotit aktuální situaci pro jejich činnost, zhodnotit výsledky jejich práce a prostředí, ve kterém působí, a v neposlední řadě prodiskutovat aktuální výzvy a příležitosti pro jejich další rozvoj, který je velmi důležitý pro celkovou udržitelnost neziskového sektoru obecně.

 

Aktuality

Fórum dárců je sdružení, které svojí činností již od roku 1997 podporuje rozvoj filantropie v České republice. Stěžejními okruhy práce Fóra dárců je posílení nadací a nadačních fondů a zlepšování legislativního prostředí pro filantropii. Členy Fóra dárců jsou významné nadace a nadační fondy a firemní nadace a fondy. Fórum dárců mj. provozuje systém dárcovských SMS.

 

Aktuality

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.