Soutěž Být vidět ocenila nejlepší nápady

Ukázat, jak zaujmout a upoutat zájem dárců a veřejnosti o charitativní projekty v době všeobecného přehlcení informacemi. To byl hlavní cíl letošního ročníku soutěže „Být vidět". Zástupci vítězných projektů převzali včera ceny z rukou pořadatelů.

„Smyslem soutěže „Být vidět" je podpora neziskových organizací v jejich komplexní komunikaci s jejich cílovými skupinami, veřejností, podporovateli, a také s jejich dárci," vysvětluje Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců pro dárcovské a nadační programy. Soutěž má svojí tradici, před osmi lety ji poprvé vyhlásila organizace Agnes a Fórum dárců ji letos nově převzalo pod svoje křídla. „Chceme soutěž posunout o krok dál, směrem k oceňování nejlepší integrované komunikace dobročinných projektů," dodala Klára Šplíchalová, „ať mají soutěžící možnost co nejvíc ukázat ostatním, co se jim povedlo."

Aktuality

Pavel Šenych předává cenu za nejlepší výroční zprávu ředitelce Nadace Divoké husy Marcele Nevšímalové

Soutěž byla vyhlášena ve čtyřech kategoriích. Od nejlepší výroční zprávy přes nejlepší webový projekt až po hlavní cenu za nejlepší integrovanou komunikaci a cenu za nejlepší propojení projektu a komunikační kampaně.

Členy poroty tvořili přední experti na marketing, komunikaci, design i zástupci neziskových organizací. Pořadatele i porotce potěšil velký zájem o účast. Do obnoveného ročníku soutěže obdrželi více než 70 přihlášek. „Není výrazný rozdíl mezi velkými nadacemi a malými neziskovkami. Často jde o nápad a kreativitu, než velikost organizace či jejího rozpočtu," uvedl předseda poroty a odborný garant soutěže Tomáš Jindříšek, ředitel společnosti OgilvyInteractive.

 

 

Aktuality

Jaroslav Winter předává cenu za nejlepší internetový projekt Aleně Průšové z organizace Člověk v tísni za projekt Skutečný dárek

Dalším trendem je podle něj profesionalizace práce neziskových organizací při jejich prezentaci, stále častěji spolupracují se spřízněnými reklamními nebo marketinkovými agenturami. „Silou neziskovek jsou především jednorázové aktivity, jako výroční zpráva nebo webové stránky. U komplexní komunikace má řada z nich ještě rezervy, proto jim chceme do budoucna pomáhat a inspirovat je právě v této oblasti," dodal Tomáš Jindříšek.
V jednotlivých kategoriích zvítězily Nadace Divoké husy, společnost Člověk v tísni, Diakonie ČCE a projekt Čtení pomáhá (kompletní výsledky v přiloženém souboru).
Fórum dárců je sdružení, které svojí činností již od roku 1997 podporuje rozvoj filantropie v České republice. Stěžejními okruhy práce Fóra dárců je posílení nadací a nadačních fondů a zlepšování legislativního prostředí pro filantropii. Členy Fóra dárců jsou významné nadace a nadační fondy a firemní nadace a fondy. Fórum dárců mj. provozuje systém dárcovských SMS. www.donorsforum.cz

Aktuality

Klára Šplíchalová a Tomáš Jindříšek předávají cenu za nejlepší integrovanou komunikaci Martinu Balcarovi z Diakonie ČCE za kampaň

Porota

Tomáš Jindříšek , šéf poroty a odborný garant soutěže, ředitel OgilvyInteractive, duchovní otec projektu Darusjpravne.cz.

Jiří Ježek, ředitel organizace Agnes

Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fórum Dárců

Tomáš Hájek, výkonný ředitel Asociace direkt marketingu a zásilkového obchodu

Jaroslav Winter, provozovatel portálu Helpnet.cz

Lenka Čábelová, Marketing & Communications Leader PwC

Marek Prchal, Idea Maker, RedMedia

Božena Řežábová, manažerka YouTube.com

Lucie Brichová, marketingová konzultantka

Martina Hyndráková, spolumajitelka agentury Mediakom

Miroslav Karlíček, vedoucí katedry marketingu VŠE, autor knihy Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu

Dana Nováková Hoffmanová, Client Service Director Underline

Pavel Doležal, investor, internetový podnikatel

Ondřej Aust, novinář, šéfredaktor a vydavatel  Médiář.cz

Michal Kříž, prezident Asociace.BIZ - poskytovatelů internetových řešení

Vyhlašované kategorie pro rok 2011:

 • Nejlepší výroční zpráva
 • Nejlepší webový projekt (www stránky, ale i další projekty včetně nových médií jako FB nebo twitter)
 • Hlavní cena - Nejlepší integrovaná kampaň
 • Cena za nejlepší propojení projektu a komunikační kampaně

Výsledky Být vidět 2011

Nejlepší výroční zpráva

 1. Nadace Divoké husy - Výroční zpráva
 2. APROPO - Výroční zpráva
 3. Nadace OKD - Výroční zpráva

Nejlepší webový projekt

 1. Člověk v tísni s projektem Skutečný dárek
 2. Propojení charity a výhod nákupu zboží přes internet. Dárci si v e-shopu www.skutecnydarek.cz vyberou darovací certifikát, jehož prostřednictvím pomohou potřebným v Africe a Asii (darují kuřata, kozu...). Certifikát pak mohou darovat svým blízkým. Cílem je zaujmout dárce, zkonkretizovat jejich pomoc a trochu je i pobavit. www.skutecnydarek.cz

 3. Inventura
 4. Cílem projektu je vytvořit první platformu v České republice pro publikování tvorby lidí s mentálním handicapem z různých uměleckých oblastí a šířit tyto obsahy mezi co nejvíce uživatelů. www.inventura.org

 5. Barevný svět dětí a Nadační fond dětské onkologie Krtek
 6. Cílem projektu Kde domov můj organizace Barevný svět dětí je vytvoření autentického interaktivního dokumentu o dětech, které prošly ústavní péčí za použití moderních technologií, s tím, že tato pravdivá zpověď obnaží jak niterné problémy každého aktéra, tak i šíři daného problému. http://www.barevnysvetdeti.cz/kde-domov-muj/

  Cílem projektu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek je seznámit širokou veřejnost s posláním a praktickou činností nadačního fondu Krtek. www.krtek-nf.cz


Nejlepší integrovaná kampaň

 1. Diakonie ČCE s kampaní „Otevřeno seniorům"
 2. Cílem kampaně je změnit pohled veřejnosti na seniory (Česká republika je na žebříčku Eurostatu na nejnižších místech v otázkách diskriminace starších lidí).

 3. Diecézní charita Brno s kampaní „Pro nás je každý člověk důležitý"
 4. Cílem kampaně je oslovit širokou veřejnost a poskytnout jí atraktivní formou informace o cílových skupinách, které potřebují pomoc a kterým Diecézní charita Brno poskytuje služby.

 5. Linka bezpečí s kampaní „Pomněnkový den"
 6. Cílem kampaně je upozornit na krizové společenské jevy, jako jsou útěky z domova, zmizení dětí, únosy apod., které  s možností řešení - Linka bezpečí nebo Linka vzkaz domů.

Cena za nejlepší propojení projektu a kampaně - projekt „Čtení pomáhá"

Cílem kampaně je umožnit spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Nabízí seznam krásných knih ke čtení, rozdělených do tří kategorií podle věku čtenářů. Poté, co jednotliví čtenáři odpovědí na pár otázek vztahujících se k vybrané knize, získají 50 korun. Tuto odměnu pak mohou věnovat tomu, kdo čeká na pomoc.www.ctenipomaha.cz

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.