Dobrá zpráva pro neziskové organizace: Program Překlenovací Pomoci 3P pokračuje!


Nadace rozvoje občanské společnosti zahájila ve spolupráci s Poštovní spořitelnou další etapu Programu 3P. V programu nadace poskytuje návratné nadační příspěvky neziskovým organizacím, které teprve čekají na přislíbené prostředky z veřejných zdrojů, ale současně je již potřebují na realizaci svých projektů.

 

V České republice je evidováno 70 až 80 tisíc neziskových organizací, z nichž je většina standardním bankovním klientem pouze v rovině běžného spotřebitelského účtu. Současný systém hodnocení bonity nedokáže zohlednit jejich potřebu investic do projektů či vlastního rozvoje, pokud nevlastní majetek, který pokryje rizika spojená s půjčkami a úvěry. Situaci se již třetím rokem snaží měnit Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Poštovní spořitelnou právě prostřednictvím Programu překlenovací pomoci („3P"). Díky finanční podpoře Poštovní spořitelny může program pokračovat i po skončení tříletého testovacího období.

„Program je unikátní tím, že jako jediný umožňuje neziskovým organizacím překlenout období, kdy nemají dostatek prostředků na předfinancování svých projektů z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů," říká Hana Šilhánová, ředitelka NROS.

 

Program „3P" pomohl za poslední tři roky 25 neziskovým organizacím formou návratných nadačních příspěvků v celkové výši 27 859 005,-Kč realizovat 38 projektů. Současně přinesl metodiku posuzování bonity neziskových organizací jako potenciálních klientů soukromých bankovních institucí.

 

„Jsme velice potěšeni, že je o program takový zájem. Navíc doposud evidujeme nulovou delikvenci, což je v rozporu s obecným míněním - je vidět, že české neziskovky své půjčky spolehlivě vracejí," doplňuje Lenka Machovcová, manažerka segmentu SME Poštovní spořitelny.

 

Kompletní dokumenty pro žadatele o návratný nadační příspěvek jsou ke stažení na www.nros.cz

Příjem žádostí v  1. výběrovém kole bude ukončen 4. ledna 2012.

 

Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a.s.

 

Více informací získáte na níže uvedených kontaktech:

 

Jana Trombiková
programová manažerka NROS
E-mail: jana.trombikova@nros.cz
Tel.: 227 217 214

 

Denisa Salátková
Tisková mluvčí Poštovní spořitelny
e-mail: dsalatkova@csob.cz
tel. 603 800 664

 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
NROS je jednou z největších tuzemských nadací s téměř dvacetiletou tradicí, která pomáhá rozvíjet občanskou společnost a neziskový sektor. Od svého počátku podpořila téměř 4500 projektů částkou překračující 1,5 miliardy korun. NROS poskytuje nadační příspěvky v rámci grantových programů ze zdrojů Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, ale i ze zdrojů soukromých či firemních.

NROS je jedinou nestátní organizací v ČR, která vlastní certifikaci EDIS na správu a rozdělování zdrojů z EU. Nejznámější česká sbírka Pomozte dětem! je výsledkem spolupráce NROS a České televize.

 

Poštovní spořitelna
Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s. Obsluhuje více než 2 miliony zákazníků, kteří si mohou vybrat z nejhustší sítě obchodních míst i moderních přímých obslužných kanálů. Její nová produktová značka ERA přináší jednoduché, srozumitelné a univerzálně dostupné bankovní služby nejširšímu okruhu zákazníků.

 

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.