Ankety

Anketa: Digitální dárcovství v Česku

 

Nejčastěji dárci, pravidelní i nepravidelní, darují neziskovým organizacím peníze jednorázovým nebo trvalým bankovním převodem.  V posledních dvou letech rostou také počty darů platební kartou. Tento způsob dárcovství je mnohem častější než „offline“ příspěvky do kasiček nebo platby složenkami.

 

Z ankety, kterou realizovalo v říjnu 2017 Fórum dárců, také jednoznačně vyplynulo, že individuální dárcovství je pro tuzemské neziskové organizace velmi důležité a že je hodlají v dalším období rozvíjet.

 

Na celkem devět otázek odpovědělo v období od 18. do 25. října 2017 125 nadací, nadačních fondů a neziskových organizací, které byly osloveny prostřednictvím on-line ankety Fórem dárců. Neziskové organizace odpovídaly zcela anonymně. U většiny otázek mohly zatrhnout více možností odpovědí.

 

Na otázku Přispívají vaší organizaci individuální dárci?“ odpovědělo 120 neziskových organizací (96 %) (dále respondentů) ano, tři uvedly, že individuální dárce nemají, dvě odpověděly kladně, ale zároveň uvedly, že jim individuální dárci přispívají velmi málo.

 

Na otázku Je pro vás individuální dárcovství důležité a chcete je i nadále rozvíjet? byla odpověď naprosto jednoznačná, pouze jeden respondent odpověděl záporně, dalších 124 respondentů odpovědělo kladně.

 

Většina neziskových organizací v anketě na otázku Přispívají vaší organizaci i velcí dárci (Major Donors)? uvedla, že jim přispívají velcí dárci (Major Donors). 72 % respondentů odpovědělo kladně, 28 % záporně.

 

Z ankety dále vyplynulo, že tuzemské neziskové organizace jsou spíše skromné. 28 % respondentů bere za velkého dárce donora toho, kdo jim za rok daroval alespoň 50 tisíc korun, od 100 tisíc korun ročně řadí mezi velké donory 22,4 % respondentů, 23,2 % respondentů pak považuje za velké dárce již ty, kteří za rok přispějí alespoň 10 tisíc korun. Jen 4 % odpovědí označilo za velké dárce ty, kteří za rok věnují alespoň půl milionu korun.

 

Fórum dárců požádalo respondenty, aby Odhadli, jak se vyvíjel počet darů platební kartou od individuálních dárců v letech 2016 a 2017. 36,8 % respondentů uvedlo, že počet darů platební kartou roste, 35,2 %, že stagnuje, jen necelá dvě procenta respondentů tvrdí v anketě, že počet darů platební kartou klesá. Jednotky neziskových organizací dále uvedly, že nesledují, jakým způsobem získávají dary od donorů, případně, že tuto možnost dárcovství nemají v organizaci zpřístupněnou.

 

Anketa i v dalších odpovědích prokázala trend posledních tří let, kdy se dárcovství přesouvá od sbírek do kasiček na ulici do online prostředí. Na otázku Jakou cestou vám dárci nejčastěji darují? uváděli respondenti na prvním místě jednorázový příkaz k úhradě (78 %), následoval trvalý příkaz k úhradě (41,6 %) a dárcovská SMS (36,8 %). 

 

Často získávají neziskovky příspěvky od drobných dárců také prodej vlastních originálních předmětů (22,4 %). Dar platební kartou je téměř stejně častý jako příspěvek na ulici (19,2 % ku 20,8 %). Na opačném konci se ocitly dary složenkou (9,6 %). Ne příliš často zatím tuzemské NNO získávají prostřednictvím charitativních crowdfundingových kampaní (5,6 %). Pouze jednotky respondentů dále uváděly malou četnost darů v hotovosti.

 

Dlouhodobí (pravidelní) dárci neziskovým organizacím darují finance nejvíce prostřednictvím trvalých (56 %) nebo jednorázových (48 %) příkazů. 18,4 % neziskovek získává pravidelné dary také prostřednictvím dárcovských SMS, 8,8 % pak opakovanou platbou kartou. Pravidelní dárci opouštějí platby složenkou, tu potvrdilo jen 5,6 % respondentů.

 

Další otázka zjišťovala zkušenosti neziskových organizací s charitativními crowdfundingovými kampaněmi v uplynulých dvou letech.  24,8 % respondentů již zkušenost má, 16 % se na online sbírku teprve chystá a 60 % neziskových organizací zatím crowdfundingovou kampaň nerealizovalo.

 

Tomu odpovídají odpovědi na další otázku Byla vaše crowdfundingová kampaň úspěšná?  15,2 % respondentů odpovědělo kladně, 7,2 % uvedlo, že kampaň byla úspěšná jen částečně a 6,4 % odpovědělo záporně. 68,8 % neziskovek uvedlo, že zatím žádnou kampaň nerealizovalo.

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.