Dárcovský summit 2018

Osmý ročník Dárcovského summitu 2018 

29. listopadu na Den dárců.

 

Záštitu letošnímu Dárcovskému summitu udělil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.

 

věnovali jsme se dárcovství, a to zejména s ohledem na zapojování a efektivní spolupráci strategických partnerů ze strany firem, nadací, ale i státu.

Po Dárcovském summitu proběhlo vyhlášení Cen Fóra dárců, které má rovněž  svoje místo v kalendáři na Den dárců 2018 který je dnem všech, kteří byť desetikorunou, byť jednou dárcovskou SMS podpořili některý z neziskových projektů.

Více na www.cenyforadarcu.cz  a www.dendarcu.cz .

 

 

vaše Fórum dárců

 

.

MEDAJLONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

podívejte se!

 

.

Dárcovský summit 2018

Pavel Richter

Pavel Richter, šéf digitální strategie Bundesverband Deutscher Stiftungen

přináší své vice jak desetileté zkušenosti se strategickým řízením neziskových organizací. Jako generální ředitel se pět let podílel na rozvoji Wikimedia Germany – jedné z  z klíčových organizací, jež mají velký vliv na digitální vývoj občanské společnosti v Německu. V Nadaci Open Knowledge v Londýně působil jako generální ředitel a byl tak zodpovědný za pozvednutí této organizace na mezinárodní úroveň. Před svým působením v neziskovém sektoru pracoval přes 12 let pro národní a mezinárodní poradenské firmy se zaměřením na projekty řízení rizik a IT infrastruktury.

 

 

Dárcovský summit 2018

Klára Šplíchalová

Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka, Fórum dárců

Klára vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, ve Fóru dárců pracuje již více než dvanáct let a podílela se na projektech jako Klub firemních dárců DONATOR, Asociace firemních nadací a fondů, dárcovský portál Darujsprávně.cz a charitativní crowdfunding u nás, inovace dárcovských sms a řada dalších. Dlouhodobě se angažuje v oblasti rozvoje dárcovských metod a propojování komerčního a nonprofitního sektoru, a také prosazování kvalitních podmínek pro efektivní fungování neziskových organizací a zvyšování jejich transparentnosti. Je členkou Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO.

Dárcovský summit 2018

Čestmír Horký

Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka

statutární zástupce a zakladatel obecně prospěšné společnosti Aufori. Absolvent sociální práce v Olomouci a Hradci Králové, pohybující se v sociálních službách od roku 2007. První crowdfundingovou kampaň s Nadačním fondem pomoci realizoval v roce 2014 a od té doby již úspěšně řídil 25 crowdfundingových kampaní pro neziskové organizace s celkovou částkou přesahující sedm miliónů korun. Zajímá ho sociální práce, inovace v dárcovství a hledání cest, jak přiblížit dárce s příjemcem pomoci. Se svojí ženou má dvě děti, syna Vincenta a dceru Justýnu.

Dárcovský summit 2018

Jarmila Hrušková

Jarmila Hrušková, starostka obce Blatnička, okres Hodonín, Jihomoravský kraj

Již od roku 1990 pracuje ve veřejné správě. V obci vykonávala nejdříve funkci radní a poté místostarostky, aby se roku 1998 stala starostkou na dlouhých 20 let. Umí vytvořit kolem sebe místo pro život nabité pozitivní energií, která přitahuje. Je iniciátorkou projektu Tradice Slovácka, což je obecně prospěšná společnost, která se snaží uchovávat a předávat dovednosti našich předků budoucím generacím. Za její působnosti dosáhla obec Blatnička mnoha ocenění a je také 2x zapsána v České knize rekordů. A její životní heslo? Kdyby mezi námi vládla láska, byly by všechny zákony postradatelné!

 

 

 

 

.

Dárcovský summit 2018

Viktor Dušek

Viktor Dušek, advokát, KPMG Legal

Viktor působí 15 let v advokacii. V advokátní kanceláři KPMG Legal má na starost koordinaci pro bono právních služeb neziskovým organizacím a dalších aktivit v oblasti CSR, včetně dárcovství. Ve své praxi se zaměřuje na obchodní a korporátní právo, veřejnoprávní regulaci a spornou agendu. Poskytuje komplexní právní poradenství významným zahraničním investorům, kteří vstupují na český trh. Je odpovědný za oblast daňových soudních sporů, zastupuje klienty v řízení před soudy a rozhodčími soudy, včetně přeshraničních sporů, a také v daňových a správních řízeních. V KPMG Legal zastřešuje problematiku ochrany osobních údajů a soukromí a rozvíjí oblast práva & technologií.

 

Dárcovský summit 2018

Radek Jiřičný

Radek Jiřičný, InsightLab

Radek se za svou kariéru podílel na velkém množství výzkumných projektů, a to jak přímo, tak jako odborný konzultant.
V roce 1997 nastoupil na pozici statistika ve společnosti ppm factum (dříve Factum Invenio). V letech 2007 – 2012 zde působil jako ředitel produkce s odpovědností za vedení oddělení terénního sběru a zpracování dat. Byl garantem metodické správnosti výzkumů, podílel se na vývoji interních standardů, značkových řešení a online nástrojů pro správu a prezentaci dat.
Po odchodu z ppm factum se i nadále věnoval samostatné realizaci výzkumných projektů, která vyústila v založení nové výzkumné agentury.
Ve společnosti InsightLab se jako vedoucí týmu věnuje především praktickým stránkám výzkumu trhu.

Dárcovský summit 2018

Alžběta Plívová

Alžběta Plívová, šéfka charitativních aktivit České televize

Alžběta od roku 2013 působí jako vedoucí Komunikace a vnějších vztahů České televize, kde se, mimo jiné, stará o podporu charitativních, osvětových a dalších veřejně prospěšných projektů. Vystudovala bohemistiku na Univerzitě Karlově, s ročním pobytem na University College London, a posléze pracovala několik let jako vedoucí komunikace TOP 09.

Připomeňte si jaká byla atmosféra ve fotogalerii.

Dárcovský summit 2018 (Celkem 40)

4V0A8541 copy.jpg
4V0A8566 copy.jpg
4V0A8588 copy.jpg
4V0A8595 copy.jpg
4V0A8613 copy.jpg
4V0A8627 copy.jpg
4V0A8637 copy.jpg
4V0A8641 copy.jpg
4V0A8643 copy.jpg
4V0A8664 copy.jpg
4V0A8672 copy.jpg
4V0A8673 copy.jpg
4V0A8690 copy.jpg
4V0A8712 copy.jpg
4V0A8754 copy.jpg
4V0A8761 copy.jpg
4V0A8769.jpg
4V0A8811 copy.jpg
4V0A8822 copy.jpg
4V0A8832 copy.jpg
4V0A8844 copy.jpg
4V0A8872 copy.jpg
4V0A8885 copy.jpg
4V0A8897 copy.jpg
4V0A8907 copy.jpg
4V0A8918 copy.jpg
4V0A8938 copy.jpg
4V0A8956 copy.jpg
4V0A8965 copy.jpg
4V0A8979 copy.jpg
4V0A8982 copy.jpg
4V0A9001 copy.jpg
4V0A9002 copy.jpg
4V0A9018 copy.jpg
4V0A9027 copy.jpg
4V0A9062 copy.jpg
4V0A9075 copy.jpg
4V0A9090 copy.jpg
4V0A9100 copy.jpg
4V0A9113 copy.jpg
Dárcovský summit 2018

záštita

Podívejte se blíže na prezentace přednášejících

Dárcovský summit 2018

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.