Dárcovský summit 2021

22. 11. 2021 – Udržitelnost jako východisko – v kontextu občanské společnosti, byznysu a médií. Tak zněl titul jedenáctého ročníku Dárcovského summitu, který letos proběhl 25. listopadu v pražském kině Přítomnost. Potkali se na něm osobnosti napříč sektory a věnovali restartu po náročném období.

 

Každoroční výjimečnou akci, kterou již tradičně Fórum dárců ve spolupráci s odborníky připravuje, moderovala profesionální Daniela Písařovicová.

 

Vystoupila paní Jitka Seitlová, místopředsedkyni Senátu PČR, která představila priority pro udržitelný rozvoj společnosti nebo Martin Giertl, zmocněnce vlády SR pro udržitelný rozvoj občanské společnosti, který na akci přiblížil soukromé dárcovství na Slovensku.

 

Dozvěděli se také čerstvé výsledky k výzkumu veřejného mínění, zveřejnila se nová mapa dárcovství a zajímavá čísla z oblasti filantropie a dárcovství nejen z ČR. Data prezentovala Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců a Radek Jiřičný, InsightLab.

 

Na závěr akce byla moderovaná diskuse na téma Jak se na podporu veřejně prospěšných projektů, jejich kontinuitu a důležitost dívali zástupci z řad byznysu a médií. Vystoupil Petr Dvořák, generální ředitel České televize, Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODY AUTO a Květa Vostrá, podnikatelka Ytica.

 

Partnery akce byli Economia, Česká televize a Český rozhlas. U příležitosti Dárcovského summitu vyšel ve spolupráci s Fórem dárců speciál Hospodářských novin zaměřený na nejlepší nadace a fondy, který se zaměřuje na inspirativní aktivity v rámci firemního dárcovství a CSR.

Schodolez pro zpřístupnění kina Přítomnost poskytl bezplatně REPOM.cz

Záštitu nad 11. ročníkem Dárcovského summitu převzala Jitka Seitlová místopředsedkyně Senátu PČR.

 

Dárcovský summit 2021

MEDAILONKY LETOŠNÍCH HOSTŮ

Dárcovský summit 2021

Martin Giertl, zmocněnec vlády SR pro rozvoj občanské společnosti 

pracoval jako expert na lidská práva na ministerstvu zahraničních věcí. Dále působil v Nadácii Charty 77, kde jeho hlavní doménou bylo kromě denní terénní práce s klienty i poradenství neziskovým organizacím.

 

Zmocněncem pro lidská práva vlády SR je od roku 2014

Dárcovský summit 2021

Klára Šplíchalová, Fórum dárců

Klára Šplíchalová vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, ve Fóru dárců pracuje již více než dvanáct let a podílela se na projektech jako Klub firemních dárců DONATOR, Asociace firemních nadací a fondů, dárcovský portál Darujsprávně.cz a charitativní crowdfunding u nás, inovace dárcovských SMS a řada dalších. Dlouhodobě se angažuje v oblasti rozvoje dárcovských metod a propojování komerčního a nonprofitního sektoru, a také prosazování kvalitních podmínek pro efektivní fungování neziskových organizací a zvyšování jejich transparentnosti. Je členkou Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO. V roce 2019 získala ocenění TOP žena veřejné sféry v prestižní anketě Hospodářských novin TOP ženy Česka.

Dárcovský summit 2021

Radek Jiřičný, InsightLab

Radek se za svou kariéru podílel na velkém množství výzkumných projektů, a to jak přímo, tak jako odborný konzultant. V roce 1997 nastoupil na pozici statistika ve společnosti ppm factum (dříve Factum Invenio). V letech 2007–2012 zde působil jako ředitel produkce s odpovědností za vedení oddělení terénního sběru a zpracování dat. Byl garantem metodické správnosti výzkumů, podílel se na vývoji interních standardů, značkových řešení a online nástrojů pro správu a prezentaci dat.
Po odchodu z ppm factum se i nadále věnoval samostatné realizaci výzkumných projektů, která vyústila v založení nové výzkumné agentury.
Ve společnosti InsightLab se jako vedoucí týmu věnuje především praktickým stránkám výzkumu trhu.

Dárcovský summit 2021

Michal Kadera

Michal Kadera je v současné době vedoucím vnějších vztahů ŠKODA AUTO zodpovědným za celkové public/government affairs, politickou komunikaci, CSR, regionální rozvoj a veřejnou podporu. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a ukončil postgraduální studium na Právnické fakultě Universität Passau. Působil jako ředitel CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu (2007-2012), předtím jako vedoucí oddělení pro evropské záležitosti na Ministerstvu školství (2005-2007) a jako expert na právo EU v Senátu Parlamentu ČR (2004-2005). V rámci časových možností přednáší evropské právo a lobbing na různých univerzitách (Vysoká škola ekonomická, Západočeská univerzita aj.), publikuje o EU a účastní se mezinárodních konferencí. Od roku 2019 je předsedou správní rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Fond je zaměřený na regionální rozvoj Mladoboleslavska s alokací 780 mil Kč.

 

 

Schodolez pro zpřístupnění kina Přítomnost poskytl bezplatně REPOM.cz 

 

 

Dárcovský summit 2021

Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu PČR 

Senátorka Jitka Seitlová vystudovala přírodní vědy, obor odborná geologie, které ukončila doktorátem s aplikací geofyziky. Poté pracovala 13 let v podniku Geotest Brno, kde prováděla terénní průzkumy pro ochranu podzemních vod a rozsáhlé studie pro územní plánování. Po roce 1990 pracovala v oblasti státní správy životního prostředí, na ministerstvu životního prostředí, referátu regionu a v odpadové firmě A. S. A.. V roce 1996 a následně opět v roce 2002 byla zvolena do Senátu, kde se věnovala ochraně vody, půdy a životního prostředí, problematice domácího násilí a ochraně základních práv. Tato témata ji doprovázejí dodnes. V roce 2007 se na 6 let stala zástupkyní Veřejného ochránce práv. V roce 2013 složila státní zkoušku mediátora. Senátorkou byla dále úspěšně nominována v roce 2014 a obhájila v roce 2020, kdy se stala místopředsedkyní Senátu. Jejími hlavními tématy jsou životní prostředí, klimatická změna, evropská integrace, ale i doprava nebo sociální témata a ochrana základních práv občanů. Jako místopředsedkyně Senátu udržuje stálý kontakt s občanskou společností díky Platformě nestátních neziskových organizací, kterou zaštiťuje, a které jejíž součástí je i Summit dárců.

Dárcovský summit 2021 (Celkem 104)

Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021
Dárcovský summit 2021

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.