Dárcovský summit 2022

Dvanáctý ročník Dárcovského summitu tradičně pořádá Fórum dárců. Na rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně již 25 let a významně se také podílí na důvěryhodnosti a transparenci neziskového sektoru v České republice.

 

Smyslem Dárcovského summitu je podpořit význam dárcovství, společenské angažovanosti a udržitelnosti a v neposlední řadě filantropie u nás. Každoročně se této události účastní přední zástupci nadací a veřejně prospěšného sektoru, zástupci odpovědných firem a přední osobnosti veřejného života.

 

Dárcovský summit 2022 pod názvem Lidskost a udržitelnost jako východisko se letos bude konat 29. listopadu 2022 v Kaiserštejnském paláci v Praze a věnovat se bude rozvoji dárcovství – zejména s ohledem na zapojování a efektivní spolupráci strategických partnerů ze strany firem, nadací, ale i státu.

 

Partnery akce jsou Česká televize, Český rozhlas, Československá obchodní banka, Kaiserštejnský palác, Nadace Preciosa a Techmania Science Center.

 

Záštitu nad 11. ročníkem Dárcovského summitu převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Jitka Seitlová, místopředsedkyně Parlamentu ČR Olga Richterová a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

 

Po skončení Dárcovského summitu následuje od 13:30 hod slavnostní vyhlášení výsledků a předávání Cen Fóra dárců 2022. Všechny oceněné najdete od 30. 11. na www.cenyforadarcu.cz.

 

 

Živý přenos obou akcí bude možné sledovat na iVysílání České televize zde: : https://www.ceskatelevize.cz/porady/15393453473-ceny-fora-darcu-2022/

 

MEDAILONKY LETOŠNÍCH HOSTŮ

Dárcovský summit 2022

Zuzana Marešová, pamětnice, pasažérka tzv. „Wintonova vlaku“

Zuzana Marešová (roz. Spitzerová), se narodila v Praze v roce 1932 v nábožensky i národnostně smíšené rodině. Otec byl československý žid a maminka, křesťanka, pocházela z Vídně. Na jaře roku 1939 vycestoval otec do Anglie, aby tam založil pobočku své firmy. Matce se pak podařilo vyslat do Anglie také všechny tři dcery, a to v červenci 1939 vlaky, jejichž odjezd z Československa organizoval Nicholas Winton. Zuzana Marešová pak strávila v Anglii dva roky u pěstounské rodiny v Cornwallu, později žila spolu s rodiči v Londýně a ve Walesu, nějakou dobu studovala v internátní škole. Otec v Anglii pracoval v chemickém průmyslu a byl dobrovolníkem domobrany. V roce 1945 se celá rodina kromě nejstarší dcery, která vstoupila do americké armády a působila v Německu, vrátila do Československa. V 50. letech byl otec paní Marešové na jeden rok uvězněn. V roce 1968 zvažovala paní Marešová emigraci, zůstala však v Československu. Byla již od roku 1968 několikrát vyslýchána StB a přemlouvána ke spolupráci. Až počátkem 90. let se Zuzana Marešová dozvěděla, že patří mezi děti vyslané do Anglie v rámci záchranných transportů organizovaných Nicholasem Wintonem. Od té doby se účastní přednášek a besed na školách či v různých organizacích, na nichž dětem i dospělým vypráví o tom, jak to tenkrát vypadalo, co vše prožila, a také o setkání s Nicholasem Wintonem. Je také jednou z iniciátorek Památníku rozloučení (památníku rodičům Wintonových dětí), který se nachází na pražském Hlavním nádraží a je přesnou replikou dveří z osobního vagónu III. třídy, stejného, jakým v roce 1939 vycestovalo z Prahy 669 převážně židovských dětí.

(Foto: Hynek Moravec, Post Bellum)

 

 

Dárcovský summit 2022

Libor Winkler, spolumajitel a šéf finanční skupiny RSJ

Byznysmen, filantrop, milovník umění a vysokohorské turistiky – je řídící partner finanční skupiny RSJ, která obchoduje na světových derivátových burzách a která skrze investiční skupinu spravuje široké portfolio investic v České republice i zahraničí. Vystudoval Mendelovu univerzitu a po škole pracoval v biologickém ústavu. Na začátku 90. let vědu opustil a vedl výpočetní středisko Agrostavu Hustopeče. V roce 1993 jako jeden z prvních v Česku složil makléřské zkoušky a dostal licenci k obchodování s cennými papíry na pražské burze. O šest let později vstoupil do společnosti RSJ, kde působí jako řídící partner dodnes. Mimo RSJ má Libor Winkler podnikatelské aktivity na rodném Ostravsku a nově také několik projektů v jeho oblíbené destinaci - na Ukrajině, které pomohou s poválečnou hospodářskou obnovou. Spoluvlastní vinařství Wilomenna, vinné bary Vinograf či pražskou restauraci Field. Do umění investuje prostřednictvím fondu ProArte, jehož je spoluzakladatelem. Stál také u zrodu Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, NF proti korupci a NF nezávislé žurnalistiky či Centra současného umění DOX.

Dárcovský summit 2022

Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Dne 11. 5. 2022 byla Klára Šimáčková Laurenčíková jmenována Vládou ČR do funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Před jejím jmenováním do funkce působila jako předsedkyně Výboru pro práva dítěte, členka Rady vlády pro lidská práva a členka Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Založila a vedla Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Působila také jako gestorka agendy dětského duševního zdraví v oddělení reformy systému péče o duševní zdraví na Ministerstvu zdravotnictví. Je držitelkou ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů a aktivity v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti. Psychiatrickou společností České lékařské společnosti byla oceněna medailí za podporu změn v systému péče o dětské duševní zdraví. V minulosti spolupracovala s Úřadem veřejného ochránce práv a byla členkou poradního orgánu Expert Group on Social Investment for Growth and Cohesion of EU v Evropské komisi.

 

Dárcovský summit 2022

Milan Hejl, spoluzakladatel a Managing Partner AMI Communications

Public relations se zabývá od roku 1994. V posledních letech se věnuje především strategickému poradenství klientům a řízení týmů zabývajících se korporátní a krizovou komunikací. Studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a absolvoval odborné stáže na Oxford University a Ashridge Management School. Zajímá se o vzdělávání, je členem správních rad PORG A Anglo-American Univesity.

Dárcovský summit 2022

Lea Surovcová, novinářka a redaktorka České televize

Redaktorka České televize, která jako první před lety upozornila a rozjela pomoc pro děti, které nechodí na obědy, protože rodiče na ně nemají peníze, a stále se tomuto tématu věnuje. Dále je ve středu zájmu jejích reportáží závislost dětí na alkoholu, drogách a počítačích. Pravidelně točí na adiktologiích a detoxu. Také upozorňuje na témata handicapovaných, například potřebnou pomoc asistentů či sociální bydlení. Rovněž se věnuje tématu bezdomovectví.


Její reportáže mají i praktický dopad. Po jejich odvysílání vznikla iniciativa, která pomáhá financovat pro děti chudých samoživitelek obědy. Vysokoškolsky vzdělaní bezdomovci, o nichž pojednávala jiné reportáž, dostali díky ní práci a mohli se vymanit ze sociálního vyloučení. Po odvysílání reportáží se podařilo vybrat peníze na rekonstrukci obličeje mladé ženy v zahraničí nebo na závažnou operaci ruky školačky, která je nadějná fotografka. Lea je také autorkou divadelní hry Mediální pakáž aneb Dreamjob, která se zaměřuje na dezinformace. Stojí také za pořadem Případy pro ombudsmanku.

Dárcovský summit 2022

Petr Vlček, majitel společnosti AVT Group, a. s. 

Petr Vlček během pěti let vybudoval firmu, pod jejíž střechou najdete kompletní tým odborníků z oblastí audiovizuální techniky, elektroakustiky, broadcastu, scénického osvětlení, prostorové akustiky a akustických měření a digitalizace budov. Její vizuální a zvukovou stopu uvidíte a uslyšíte napříč trhem v televizních studiích, divadlech, kongresových a multifunkčních sálech, administrativních budovách, vzdělávacích pracovištích, ale i ve sportovních halách nebo na letišti.

V roce 2018 se rozhodl koupit polorozpadlý statek za Prahou a ve spolupráci s nadšenými kolegy zrecyklovali černou skládku a revitalizovali přilehlé okolí. Během tří let se mu spolu s jeho týmem podařilo v této zchátralé části obce Voděrádky vytvořit multifunkční prostor, v rámci kterého následně s Dejvickým divadlem otevřeli brány letní divadelní scény.  Místo plné staletých dubů mu natolik přirostlo k srdci, že za účelem znovuobnovení nelegálně vykáceného dubového háje, vybudování pěší interaktivní stezky pro děti a podpory mladých umělců založil se ženou Nadační fond Dity a Petra Vlčkových.

 

Dárcovský summit 2022

Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců

Klára Šplíchalová vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, ve Fóru dárců pracuje již 20 let a podílela se na projektech jako Klub firemních dárců DONATOR, Asociace firemních nadací a fondů, dárcovský portál Darujsprávně.cz a charitativní crowdfunding u nás, inovace dárcovských SMS a řada dalších. Dlouhodobě se angažuje v oblasti rozvoje dárcovských metod a propojování komerčního a nonprofitního sektoru, a také prosazování kvalitních podmínek pro efektivní fungování neziskových organizací a zvyšování jejich transparentnosti. Je členkou Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO. V roce 2019 získala ocenění TOP žena veřejné sféry v prestižní anketě Hospodářských novin TOP ženy Česka.

Dárcovský summit 2022

Radek Jiřičný, InsightLab

Radek se za svou kariéru podílel na velkém množství výzkumných projektů, a to jak přímo, tak jako odborný konzultant. V roce 1997 nastoupil na pozici statistika ve společnosti ppm factum (dříve Factum Invenio). V letech 2007–2012 zde působil jako ředitel produkce s odpovědností za vedení oddělení terénního sběru a zpracování dat. Byl garantem metodické správnosti výzkumů, podílel se na vývoji interních standardů, značkových řešení a online nástrojů pro správu a prezentaci dat.
Po odchodu z ppm factum se i nadále věnoval samostatné realizaci výzkumných projektů, která vyústila v založení nové výzkumné agentury.
Ve společnosti InsightLab se jako vedoucí týmu věnuje především praktickým stránkám výzkumu trhu.

Dárcovský summit 2022 (Celkem 116)

Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022
Dárcovský summit 2022

Foto: Tomáš Rubín

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.