Srážková daň

Volali z banky, u které máme uloženu část nadačního jmění. Od nového roku už prý nejsme osvobozeni od daně z úroků a jsou nuceni nám srazit srážkovou daň ve výši 19%.

 

V souladu s ustanovením §18a odst. 2c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) jsou nyní u veřejně prospěšných poplatníků vždy předmětem daně z příjmů i příjmy v podobě úroku. Současně je v ustanovení §36 stanovena pro veřejně prospěšné poplatníky kromě obcí, krajů, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, poskytovatelů zdravotních služeb, obecně prospěšných společností a ústavů pro úrokový příjem z účtu srážková daň ve výši 19%. Tuto srážkovou daň strhávají z účtů přímo banky.
Nicméně pro nadace platí v souladu s §19 odst. 1r) osvobození všech výnosů z majetku vloženého do nadační jistiny i osvobození příjmů z jeho prodeje, a to za podmínky, že tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem. Tuto skutečnost je nutné bance doložit.


Doporučujeme se s bankou, která nadaci vede účty, domluvit, jakým způsobem nadace doloží splnění podmínek pro osvobození, nicméně domníváme se, že vhodnou formou je čestné prohlášení nadace, kde prohlásí, že daný majetek je vložen do nadační jistiny a že nadace splňuje podmínky stanovené pro uplatnění osvobození v souladu s výše uvedeným ustanovením.

Odpověděl: Ing. Miroslava Nebuželská ,

Dotaz od: Dotaz z diskuse

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.