Úvěr

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné, aby si nadace vzala úvěr a ručila nadačním majetkem?
Děkuji...

 

V tomto případě záleží, z jakého důvodu by si nadace úvěr vzala. Občanský zákoník v §339 uvádí:
"Co tvoří nadační jistinu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu. To neplatí, pokud nadace provozuje obchodní závod, v rozsahu potřebném pro jeho plynulý provoz."
Přičemž obchodní závod je definován jako "organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu."
Tj. rozhodně nelze ručit majetkem v nadační jistině za úvěr na provoz. Pokud však nadace bude vyvíjet nějakou podnikatelskou činnost a vezme si úvěr na provozování této činnosti, pak je možné ručit majetkem v nadační jistině.
Co se týče použití jiného majetku nadace, který není v nadační jistině, nakládání s ním není v zásadě omezeno, přičemž však musí být majetek využíván v souladu s účelem uvedeným v nadační listině a statutu.

Odpověděl: Ing. Miroslava Nebuželská ,

Dotaz od: Marie Krátká

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.