Činnosti nadací

Hlavní činností nadace jsou činnosti uvedené ve statutu a v jejich rámci nadace nesmí podnikat?

 

Hlavní činnosti jsou definovány ve statutu a měly by být v souladu s posláním nadace. Pokud nadace od roku 2014 provádí i podnikatelské činnosti, pak jsou tyto vždy hospodářskou (vedlejší) činností nadace. Pokud by nadace měla ve statutu uvedenu jako hlavní činnost i činnost, která je podnikáním, pak je třeba změnit statut a tuto činnost z hlavních činností vyřadit. Nicméně jako činnost je třeba chápat činnost vymezenou věcně, cenově i dalšími parametry. Je tedy možné mít ve statutu činnost, kterou nadace provádí jako veřejně prospěšnou činnost, např. poskytuje znevýhodněným skupinám obyvatel zdarma poradenství v oblasti začlenění do pracovního procesu, a zároveň věcně stejnou činnost bude mít zařazenu i ve vedlejší činnosti, pokud jí poskytuje též za účelem dosažení zisku (poskytuje věcně stejné poradenství veřejnosti za peníze).

Odpověděl: Informační centrum FD

Dotaz od: Dotaz z diskuse

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.