Osvobození nadačních příspěvků pro jejich příjemce

I) příjemce právnická osoba - podle §19b/2/d je vždy osvobozený nadační příspěvek udělený z výtěžku veřejné sbírky;
- podle §19b/2/b pokud je příjemce veřejně prospěšný poplatník se sídlem v ČR, EU, Norsku, Islandu, pokud peněžní prostředky použije na účely dle §15/1 nebo §20/8 nebo na kapitálové dovybavení

 

 

 


1. V odstavci je uvedené, že se osvobození nepoužije pro obce a kraje. Nadační příspěvky pro obce a kraje tedy nejsou osvobozené, nebo je osvobození uvedeno jinde?

2. Jsou dary do nadačního jmění kapitálové dovybavení?

3. Jak se pracuje s využitím pro účely dle §15 nebo 20 v budoucnu ("pokud je nebo bude využit pro účely...)

II) příjemce fyzická osoba - osvobození je možné dle těchto ustanovení: §4/1/k/2, §4/1/ze, §4a/k, §4a/j, §4a/i. Jsou ještě nějaká jiná ustanovení, podle kterých mohou být nadační příspěvky osvobozené?

 

1. Pro obce a kraje nejsou nadační příspěvky ani jiné bezúplatně nabyté příjmy osvobozené.

2. Ano, obecně dary do vlastního jmění jsou kapitálovým dovybavením.

3. Pokud veřejně prospěšný poplatník zaúčtuje dar do výnosů, uplatní v daném roce osvobození i přesto, že dar ještě nepoužil. Dokud ho nepoužije a umí prokázat, že ho nepoužil, vše je v pořádku. Jakmile dar použije, musí umět prokázat, na co ho použil a výdaje, které z daru hradil, v roce kdy se jako náklady objeví ve výsledku hospodaření, vyjmout jako daňově neuznatelné.

 

II) To jsou ta základní ustanovení, dle kterých lze osvobození použít. Jiná zásadní v ZDP nejsou.

Odpověděl: Informační centrum FD

Dotaz od: Dotaz z diskuse

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.