Podnikání a výdělečná činnost

Pokud podle výkladů právníků je podnikání vše, co má znaky podnikání:
1) samostatnost
2) činnost konaná na vlastní účet
3) činnost konaná na vlastní odpovědnost
4) výdělečná činnost konaná živnostenským nebo obdobným způsobem
5) záměr činit tak soustavně
6) záměr činit tak za účelem zisku (i když bude tento zisk použit dále na dobročinné
účely)

Což je podle tohoto výkladu i pronájem nemovitostí, opakované (jak často 2x ročně je už soustavná?) konání různých dobročinných koncertů, nebo dražba děl, reklamní činnosti nebo vzdělávací semináře apod. je podnikání, které zároveň může nadace dělat jen v rámci své vedlejší činnosti. Jako hlavní by to mohla dělat jen jako jinou výdělečnou činnost - tzn. nesplňovalo by to jeden z výše uvedených znaků ?

 

Znaky podnikání jsou dány §420 občanského zákoníku. Pokud činnost tyto znaky splňuje, jde o podnikání a ten, kdo ji vykonává je se zřetelem k této činnosti podnikatel.

 

Posouzení soustavnosti je samozřejmě velkou otázkou, která není nikde jasně definována. Výklady často říkají, že jednou ročně ještě není soustavné, a dvakrát ročně už ano. Podle mého názoru si musí posouzení učinit sama organizace a umět si pro toto posouzení najít dostatečnou argumentaci.

 

Každopádně souhlasím s tazatelem, že dobročinné koncerty, dražby, reklamní činnosti, vzdělávací semináře apod., to vše jsou činnosti prováděné za účelem zisku a pokud jsou soustavné, jde o podnikání a musí být vykonávány v rámci vedlejší činnosti.

 

Jiná výdělečná činnost není nikde definována a názory a výklady se velice různí. Podnikání je bezesporu výdělečnou činností. Jiná výdělečná činnost tedy logicky musí být v něčem jiná, než je podnikání, bude tedy pravděpodobně postrádat alespoň jeden znak podnikání, přičemž zároveň si uchová znak výdělečnosti. Co znamená pojem výdělečný je taktéž nejasné.

 

Dle mého názoru výdělečná činnost je činnost prováděná za účelem výdělku, tj. získání určité protihodnoty za tuto činnost. Pokud je tedy činnost prováděná za úplatu, jde o výdělečnou činnost. To, zda jde o podnikání nebo jinou výdělečnou činnost je pak třeba posoudit zejména podle toho, zda jde o činnost soustavnou a zda jde o činnost prováděnou za účelem zisku.

 

Odpověděl: Informační centrum FD

Dotaz od: Dotaz z diskuse

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.