Ekonomická činnost vs. DPH u projektu financovaného vícezdrojově

V případě, že NNO realizuje projekt, který je financovaný z dotace (případně daru) a k této dotaci je ještě zajištěno spolufinancování např. formou zpoplatnění poskytovaných služeb
(= "fakturujeme s DPH"), jaký odpočet si můžeme nárokovat u DPH?
Já tvrdím 100% u všech nákladů na vstupu bez ohledu na poměr mezi dotací a fakturovanými službami. Naše auditorka začala z opatrnosti tvrdit, že DPH musí být kráceno koeficientem v poměru dotace: služeb. A označila činnost, kterou poskytujeme z dotace za "neekonomickou"?

 

Na tuto otázku jsem si dovolila požádat o odpověď mého kolegu daňového poradce Ing. Tomáše Doležela, který má s DPH v neziskové oblasti mnoho zkušeností.
Kolega připravil následující přehledové schéma a okomentoval ho viz. níže.

 


Ze schématu nevyplývá vazba mezi uskutečňovanou činností, způsobem hrazení nákladů
a nárokem na odpočet z těchto nákladů. Pro označení činnosti za ekonomickou není rozhodující způsob jejího financování - o takové podmínce se zákon nezmiňuje. Vzhledem k tomu, že činnost je fakturovaná, pravděpodobně se o ekonomickou činnost jedná (v případě soustavnosti činnosti). S ohledem na to, že je fakturováno zdanitelné plnění s DPH, pak je nárok na odpočet v plné výši.

 

Odpověděl: Informační centrum FD

Dotaz od: Dotaz z diskuse

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.