Nový Občanský zákoník

Je pravda, že NOZ přinesl zdanění grantů pro právnické osoby?

 

Takto obecně to nelze říci. V dotazu není zřejmé, o jaký grant se jedná, tj. od koho komu. Nicméně pokud má tazatel na mysli nadační příspěvky poskytované nadací právnické osobě, pak s ohledem na zahrnutí zdanění bezúplatně nabytých příjmů do ZDP, je záležitostí každé právnické osoby - příjemce grantu - jak přijatý grant zdaní. Záleží na tom, zda jde o právnickou osobu - veřejně prospěšného poplatníka - či nikoliv. Každopádně v principu se předpokládá, že poplatník buď přijatý grant zahrne do zdanitelných výnosů a náklady, které z grantu hradil, zahrne do daňově uznatelných nákladů , a nebo použije pro přijatý grant osvobození dle §19b ZDP (veřejně prospěšný poplatník, z veřejné sbírky,...) a pak náklady, které z grantu hradil vyloučí jako daňově neuznatelné.

Odpověděl: Informační centrum FD

Dotaz od: Dotaz z diskuse

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.