Nový Občanský zákoník 2

1. V současném období je považována veřejně prospěšná společnost ta jež to má ve své základní listině?

2. 2. Jakým způsobem bude NNO vykazovat, že dar využila dle §20 odst. 8. Bude postup stejný jako při dokládání využití z pohledu zrušeného zákona Daně darovací a dědické. Bude zde změna praxe?

 

1. Veřejně prospěšným poplatníkem je ta právnická osoba, která splní definici a podmínky uvedené v § 17a ZDP. Nestačí uvedení v zakládací listině, že organizace je veřejně prospěšným poplatníkem.

 

2. Do konce roku 2013 nebylo obvyklou praxí, že by NNO evidovala přijaté dary a jejich použití s ohledem na možné prokazování pro účely daně darovací, i když samozřejmě určité podmínky byly zákonem o dani darovací také dány. Nyní od 1.1.2014 však musí vést takovou evidenci, kterou bude moci správci daně doložit, že dar buď ještě nevyužila, nebo že ho již využila pro stanovené účely. NNO bude muset umět pro jednotlivé dary nebo pro skupiny darů doložit konkrétní výdaje, na které dary použila. Pokud totiž NNO využila osvobození přijatých darů, pak v momentě vynaložení těchto výdajů (utracení darů) jsou tyto výdaje daňově neuznatelnými výdaji.

Odpověděl: Informační centrum FD

Dotaz od: Dotaz z diskuse

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.