rejstřík, nadační jistina

Dobrý den. NOZ neuvádí při změnách v investici nadační jistiny povinnost změn registrace na rejstříku nadací. Je tomu skutečně tak? Jak se to bude řešit účetně a následně daňově? Děkuji za odpověď.

 

"Ano, je tomu skutečně tak. Do rejstříku se nyní povinně zapisuje pouze nadační kapitál, tedy celková finanční výše nadační jistiny. Skladba nadační jistiny, tj. jednotlivé majetky, se již povinně do rejstříku nezapisují. Jsou dobrovolně zapisovaným údajem. Pokud však nadace skladbu v rejstříku má uvedenou (což z roku 2013 všechny nadace mají), měla by jí v rejstříku aktualizovat. Může jí však vymazat a pak již do rejstříku nezapisovat. Co se týče účetnictví, na to nemá tato změna žádný vliv, v účetnictví je nadace povinna vykazovat majetky v nadační jistině stejně jako jiné majetku v souladu s účetními předpisy.
Co se týče daňového dopadu, ten zde však samozřejmě je. Pokud se nadace rozhodne v rejstříku skladbu nadační jistiny neuvádět, pak musí být schopna skladbu nadačí jistiny správci daně prokázat, a to po dobu celého zdaňovacího období. Důvodem je využití osvobození příjmů z majetku v nadační jistině od daně z příjmů, které nadace vesměs využívají. Osvobozeny od daně z příjmu jsou pouze výnosy z majetku či jeho prodeje, který je součástí nadační jistiny. Prokázání je na straně poplatníka daně, tedy nadace. Osobně doporučuji průběžně během zdaňovacího období na zasedáních správní rady vždy revidovat skladbu nadační jistiny, shrnout změny za uplynulé odbobí a případně též posoudit tržní hodnotu majetku v nadační jistině a vše dát do zápisu ze zasedání."

Odpověděl: Informační centrum FD

Dotaz od: František Beka

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.