Nefinanční dary v NNO

Dobrý den,
chtěla bych se s Vámi poradit v jedné záležitosti. Jedná se nám o řešení nefinančních darů našemu o. s.
- například ubytování, které nám poskytne hotel v rámci konference a chtěli bychom na něj udělat nějakou smlouvu, abychom si mohli dát do účta jako nefinanční plnění a spoluúčast
- nebo třeba, když nám někdo poskytne dar v podobě natočení videa
- nebo někdo odvede nějakou práci

- prosím jak se toto chová vůči nám jako organizaci a následně jak se toto chová vůči těm co nám nefinanční dar poskytnou (plátci/neplátci DPH).

Moc děkuji za radu a krásný den
Olga Nováková

 

Nefinanční dary se chovají obdobně jako peněžní dary a vztahují se na ně stejné účetní a daňové předpisy. Přijatý dar je třeba ocenit a zaúčtovat, tj. vykázat v nákladech jako spotřebovaný náklad a současně vykázat ve výnosech jako přijatý dar. Ocenění by mělo být ve výši obvyklé, tj. v případě produktu či služby nabízené na trhu v tržní ceně, v případě specifické záležitosti je třeba cenu, za kterou by bylo možné produkt či službu na trhu nakoupit, odhadnout. Tj. např. v případě ubytování jde zřejmě o běžně nabízenou službu, tedy je třeba jí proúčtovat v ceně, která odpovídá ceníku poskytovatele ubytování.
Pro příjemce daru je tedy nepeněžní dar jak nákladem, tak výnosem. Pokud jde o daňovou stránku, u příjemce nemá nepeněžní dar na základ daně z přííjmů žádný vliv.
U poskytovatele daru jde v případě podnikatelského subjektu o náklad stejně jako v případě peněžního daru a současně o výnos, protože je uskutečněno plnění, tedy dodáno zboží či služba. Plátce DPH proto z poskytnutého daru odvádí DPH. Současně si poskytovatel daru - pokud od příjemce obdrží potvrzení, že dar je k vyjmenovaným veřejně prospěšným účelům - může za podmínek daných zákonem o daních z příjmů dar odečíst jako odčitatelnou položku ze základu daně.

Odpověděl: Informační centrum FD

Dotaz od: Olga Nováková

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.