Tržní hodnota nadačního jmění

Jaké kroky musí učinit nadace, pokud její nadační jmění (tržní hodnota) poklesne pod hodnotu zapsanou v nadačním rejstříku?

 

V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích, ve znění pozdějších předpisů, je nadace na základě každoroční účetní závěrky povinna srovnávat tržní hodnotu nadačního jmění s hodnotou nadačního jmění zapsanou v nadačním rejstříku. V případě, že je tržní hodnota nižší, je nadace povinna do dvou let od konce účetního období, kdy byl pokles zaznamenán, nadační jmění doplnit, nebo pokud do dvou let nadační jmění nedoplní, je povinna do tří let od konce příslušného účetního období rozhodnout o snížení nadačního jmění v souladu se skutečným stavem.
Pokud do dvou let od zaznamenání poklesu tržní hodnoty nadačního jmění pod hodnotu zapsanou, dojde k „samovolnému" nárůstu tržní hodnoty nadačního jmění, nemusí již nadace činit žádné kroky. Důležité je sledovat stav vždy k rozvahovému dni, a pokud by nižší tržní hodnota než hodnota zapsaná byla zaznamenána již potřetí za sebou, pak by nadace musela nadační jmění příslušně snížit.
Komplikovaná je situace zejména u nadací, jejichž nadační jmění se skládá převážně nebo výhradně ze zdrojů Nadačního investičního fondu (NIF) svěřených nadaci Fondem národního majetku České republiky. Tam nelze ke snížení nadačního jmění vzniklého ze zdrojů NIF přistoupit. Je tedy jediná možnost, a to do dvou let od konce účetního období, kdy byl pokles zjištěn, nadační jmění doplnit tak, aby tržní hodnota nadačního jmění odpovídala hodnotě zapsané.

Odpověděl: Ing. Miroslava Nebuželská ,

Dotaz od: Stanislav Vrána

Zpět

Další sekce poradny

 

Investice

Daňová poradna

Právo a legislativa

Média a komunikace

Prohledat dotazy

Zeptejte se expertů

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.