obr4share

Firemní nadace a firemní nadační fondy

Fórum dárců

Firemní nadační subjekty jsou založeny jednou nebo více právnickými osobami a jsou svým zřizovatelem/zřizovateli kontinuálně ve své činnosti podporovány na základě nastavených kritérií (ročně % ze zisku/obratu, fixně nastavená částka, pokrytí provozních výdajů apod.)

 

Zákonem nejsou firemní nadační fondy specificky vymezeny. V České republice se firemní nadační sektor začal utvářet od roku 1998, kdy začaly vznikat první firemní subjekty na bázi nadace nebo fondu.

 

V roce 2011 existuje v České republice dohromady 210 firemních nadací a fondů, z toho 91 nadací a 119 nadačních fondů. To představuje více než jednu desetinu, tedy 12 % z celkového počtu nadačních subjektů.

 

V září 2011 vznikla při Fóru dárců Asociace firemních nadací a fondů. Zakládajícími členy jsou: Nadační fond GSK, Nadační fond Veolia, Nadace O2, Nadace OKD, Nadace České spořitelny a Nadace ČEZ.