Firemní nadace a firemní nadační fondy

Firemní nadační subjekty jsou založeny jednou nebo více právnickými osobami a jsou svým zřizovatelem/zřizovateli kontinuálně ve své činnosti podporovány na základě nastavených kritérií (ročně % ze zisku/obratu, fixně nastavená částka, pokrytí provozních výdajů apod.)

 

Zákonem nejsou firemní nadační fondy specificky vymezeny. V České republice se firemní nadační sektor začal utvářet od roku 1998, kdy začaly vznikat první firemní subjekty na bázi nadace nebo fondu.

 

 

V září 2011 vznikla při Fóru dárců Asociace firemních nadací a fondů. Zakládajícími členy jsou: Nadační fond GSK, Nadační fond Veolia, Nadace O2, Nadace OKD, Nadace České spořitelny a Nadace ČEZ.

 

Další v sekci