Nadace O2

Firemní nadace a fondy

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Dlouhodobými, promyšlenými a systematickými sociálními programy zdůrazňuje vstřícný postoj ke svému okolí a přijímání spoluzodpovědnosti za stav a vývoj společnosti. Nadace O2 se stala jednou z prvních registrovaných firemních nadací v České republice a jedním z často užívaných modelů firemního dárcovství. Je členem Fóra dárců - Asociace nadací. V roce 2004 a 2008 obdržela Telefónica O2 za aktivity své firemní nadace prestižní cenu VIA BONA, která je veřejným uznáním za dlouhodobou, kvalifikovanou a systematickou podporu obecně prospěšné činnosti. Od svého založení v roce 2002 do roku 2010 rozdělila ve svém hlavním grantovém programu více než 180 milionů korun mezi stovky projektů neziskových organizací na podporu znevýhodněných dětí a mládeže. Nadace O2 je generálním partnerem Sdružení Linka bezpečí a hlavním partnerem Linky seniorů společnosti Elpida plus. Spolu se sdružením Aisis vytvořila Nadace O2 ojedinělý vzdělávací program Minimalizace šikany na podporu boje proti šikaně na českých školách. Program získal řadu ocenění včetně ceny Via Bona, Ceny Fóra dárců a ceny Zlatá Effie za nejefektivnější sociální kampaň. Nadace O2 program plně financovala v letech 2005 - 2009, v současné době je program financován z Evropských sociálních fondů, Nadace O2 jej i nadále finančně podporuje.

 

V roce 2011 Nadace O2 zahajuje nový program s názvem Think Big, který pomáhá mladým lidem realizovat jejich nápady a projekty na podporu komunit, v nichž žijí. Jedná se o ambiciózní sociální program, který realizují všechny pobočky Telefónica Europe. Program si klade za cíl zapojit do roku 2015 až 200 tisíc mladých lidí do veřejně prospěšných projektů po celé Evropě.  Více na www.o2thinkbig.cz

 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic se také podílela na vzniku jedinečného filantropického nástroje DMS, takzvané Dárcovské SMS. Jde o unikátní, rychlý a transparentní způsob, kterým veřejnost může přispívat ve prospěch charitativních sbírek prostřednictvím mobilní technologie. Telefónica je rovněž partnerem dárcovského portálu www.darujspravne.cz

 

V žebříčku TOP FIREMNÍ FILANTROP se společnost Telefónica O2 CR v roce 2010 umístila na 6. místě nejštědřejších firemních dárců dle absolutního objemu darovaných prostředků. Je zakládajícím členem platformy Byznys pro společnost a využívá mezinárodní metodiku LBG - Standard odpovědná firma.

Nadace O2
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
t +420 271 481 173 
www.nadaceo2.cz

Firemní nadace a fondy