Nadace pojišťovny Kooperativa

Nadace pojišťovny Kooperativa

 

Nadace pojišťovny Kooperativa je firemní nadací pojišťovny Kooperativa. Od svého vzniku v roce 2013 podporuje veřejně prospěšné aktivity, udržitelné projekty a odborná partnerství, která se podílí na řešení příčin negativních jevů ve společnosti. Nová nadační strategie od roku 2021 pomáhá naplňovat cíle společenské odpovědnosti svého zřizovatele ve třech oblastech:

  • senioři a zdraví,
  • inovace,
  • životní prostředí.

Hlavním pojítkem všech aktivit Nadace Kooperativy se stala PREVENCE.

 

Důležitou součástí nadační strategie je od samého začátku i podpora angažovanosti zaměstnanců Kooperativy. Právě díky nim může Nadace pojišťovny Kooperativa pomáhat po celé České republice a být schopná rychle reagovat na výjimečné události v jednotlivých regionech. Snažíme se, aby byla pomoc komplexní a nezahrnovala jen jednorázové finanční dary. Prostřednictvím dalších projektů jako je program firemního dobrovolnictví, každoroční materiální sbírky nebo dobročinné snídaně budujeme mezi zaměstnanci Kooperativy a jimi podporovanými organizacemi sounáležitost a přirozenou motivaci pomáhat potřebným v místě, kde žijí a pracují. Pomáhat mohou prostřednictvím nadace i sobě navzájem díky Fondu pro lepší život. Ten je zde pro každého zaměstnance Kooperativy, který se ocitne ve vážné životní situaci. Díky velkým partnerstvím samotné Nadace Kooperativy pak můžeme zaměstnancům Kooperativy nabízet vzdělávací a preventivní aktivity, jako jsou semináře v oblasti fyzického i duševního zdraví.

 

Více o konkrétních aktivitách Nadace pojišťovny Kooperativa se můžete dočíst zde.

 

 

Nadace pojišťovny Kooperativa
Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00
IČ: 29149746
DIČ: CZ29149746
Česká spořitelna, a.s., 5520312/0800

 

Výkonný ředitel:

Ing. Milan Medek

 

Spolupráce s nadačními partnery:

Veronika Valentová

vvalentova@koop.cz 

+420 733 143 412

 

Firemní nadace a fondy

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.