Členské nadace

ADRA

ADRA

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto cíle:   zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel, jak v ČR tak i v ostatních zemích, které...

Více

Dřevo pro život

Dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské...

Více

F Nadace

F Nadace

Poslání F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech vzdělání, kultury, umění, výchovy a sociální péče, jejichž cílem či součástí je umožnit lidem poznání a...

Více

Konto bariéry

Konto bariéry

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již osmnáct let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným...

Více

Nadace Bona

Nadace Bona

Rok 2010  lze celkem pro naši Nadaci BONA hodnotit celkem úspěšně. Výnosy z NIF v rámci vyhlášených grantů - nejvyšší  pro nás úroková sazba, Rok  2010 se...

Více

Nadace české architektury NČA

Nadace české architektury NČA

Posláním NČA je podpora a prezentace současné architektury. Nadace vypisuje každoročně výběrové řízení, ve kterém rozděluje cca 1 mil. Kč mezi projekty se zaměřením na výstavní,...

Více

Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond

Posláním nadace je spolupodílet se na rozvoji české hudební kultury. Podporuje skladatelské a interpretační soutěže, tvůrčí dílny, hudební školství. Napomáhá materiálně při...

Více

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond je jedním z mála alternativních zdrojů trvalé podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a  interpretace slovesného umění, publicistiky...

Více

Nadace dětský mozek

Nadace dětský mozek

Nadace Dětský mozek byla založena v roce 1992 doc. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., RNDr. Ing. Jiřím Němcem a JUDr. Alešem Pejchalem díky finančnímu daru sourozenců Antonína, Františka...

Více

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace působící v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. O podporu mohou zažádat například organizace pracující s...

Více

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Podnětem k jejímu založení byl...

Více

Nadace J&T

Nadace J&T

Posláním Nadace J&T je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru.  

Více

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s...

Více

Nadace Landek Ostrava

Nadace Landek Ostrava

Poslání  NADACE LANDEK OSTRAVA  : záchrana a údržba hornických památek a dokumentů záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo dříve...

Více

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazuje se o jejich pohodu...

Více

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou působností. Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na...

Více

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje granty neziskovým organizacím, školám, obecním...

Více

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace si klade za cíl pomáhat dalšímu rozvoji dobrovolné a profesionální požární ochrany v České republice a poskytováním příspěvků (grantů) ovlivňovat činnost hasičů zejména...

Více

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně zřídila a financuje Český národní registr dárců dřeně. Podporuje tak program dárcovství kostní dřeně v ČR, zejména na...

Více

Nadace profesora Vejdovského

Nadace profesora Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11. 1992.  Nese jméno významného očního lékaře uznávaného v Evropě, který se zasazoval o komplexní péči o zrakově postižené...

Více

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace,...

Více

Nadace Rozvoje zdraví

Nadace Rozvoje zdraví

Podpora rozvoje komunitní činnosti, podpora ochrany a upevňování zdraví občanů, podpora sociální pomoci, podpora všeobecné humanitární pomoci.  

Více

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci vznikla v roce 2008 a svou pozornost zaměřila především na problematiku seniorů. Svým působením usiluje o rozvoj a uplatňování...

Více

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.   Cílem Nadace Terezy Maxové je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické...

Více

Nadace Tři brány

Nadace Tři brány

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci              Poslání - dle statutu: Základním posláním nadace je...

Více

Nadace Veronica

Nadace Veronica

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem získávat finanční zdroje na podporu aktivit, které podporují šetrný vztah k přírodě. Za téměř dvacet let své existence...

Více

Pro radost

Pro radost

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu, vybavení a provoz Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni. Z  výnosů přijatých státních...

Více

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v...

Více