Grantová schémata pro neziskové organizace

Fórum dárců vás zve na kulatý stůl na téma Grantová schémata pro neziskové organizace

Zkušenosti nadací a veřejné správy s jejich nastavováním, administrací a vyhodnocováním

 

v pátek 12. června 2015

9:30 - 10:00 příchod, občerstvení

10:00 - 13:00 příspěvky, diskuse, Era svět, Jungmannovo náměstí 767/6, Praha 1

 

K diskusi u kulatého stolu jsou pozváni zástupci klíčových resortů, které vypisují grantová schémata pro NNO, zástupci velvyslanectví dárcovských států zapojených ve finančních mechanismech EHP a nadace, které implementují velká grantová schémata.

 

Diskusi moderuje RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství

 

Starší akce