Nadační fondy

Nadační fondy jsou, stejně jako nadace, nezávislé subjekty finanční povahy, založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. Fungování nadačních fondů upravuje zákon o nadacích a nadačních fondech č. 89/2012Sb., občanský zákoník - tzv. "nový" občanský zákoník. Nadační fondy, jako nový právní typ, byly do českého právního řádu zavedeny zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech v roce 1998. Do té doby právní typ nadačního fondu neexistoval. Byl vytvořen jako subjekt finanční povahy jako alternativa k nadacím, které, na rozdíl od nadačních fondů, mají povinnost nadační jistiny (obdoba základního kapitálu) v minimální hodnotě 500 000 Kč, zatímco u nadačního fondu je výše vkladu ponechána zcela na úvaze zřizovatele. První nadační fondy tedy vznikly přeregistrací z organizací, které před účinností nadačního zákona měly ve svém názvu "nadace".

 

 

Další v sekci