Nadační fondy

Nadační fondy jsou, stejně jako nadace, nezávislé subjekty finanční povahy, založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. V roce 2017 působí v České republice 1738 nadačních fondů.


Fungování nadačních fondů upravuje zákon o nadacích a nadačních fondech č. 89/2012Sb., občanský zákoník - tzv. "nový" občanský zákoník.


Nadační fondy jako nový právní typ byly do českého právního řádu zavedeny zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech v roce 1998. Do té doby právní typ nadačního fondu neexistoval. Byl vytvořen jako subjekt finanční povahy jako alternativa k nadacím, které, na rozdíl od nadačních fondů, mají povinnost nadační jistiny (obdoba základního kapitálu) v minimální hodnotě 500 000 korun, zatímco u nadačního fondu je výše vkladu ponechána zcela na úvaze zřizovatele.


První nadační fondy tedy vznikly přeregistrací z organizací, které před účinností nadačního zákona měly ve svém názvu "nadace".


Jak tuzemské nadační fondy rozdělují peníze na prospěšné projekty zjistíte v Žebříčcích nadací a nadačních fondů, které připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Economia.


Dopad nadačních fondů na společnost je dobře vidět také v Mapě dárcovství.

 

 

Další v sekci Nadace a fondy

Nadace Nadační fondy Firemní nadace a firemní nadační fondy Známka kvality Známka kvality firemní nadace a firemní nadační fond Asociace nadací Asociace nadačních fondů Asociace firemních nadací a fondů Přidružené členství Komunitní nadace a nadační fondy Přehled nadací a nadačních fondů

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.