Co je to Nadační investiční fond (NIF)?

Nadační investiční fond (NIF) vznikl v roce 1991 na základě zákona ČNR č. 171/1991 Sb. „pro účely nadací určených Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR na návrh vlády". Vláda vyčlenila 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace jako majetek tohoto fondu.

Návrh na rozdělení prostředků z NIF připravila Rada vlády pro nadace (od roku 1998 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace) v roce 1997. Základem rozdělování byly dvě zásady:

  • příspěvky z NIF dostanou nadace, které uspějí ve výběrovém řízení, a které se osvědčily poskytováním grantů v minulosti
  • příspěvek z NIF je určen do nadačního jmění a nadace budou využívat na granty pouze každoroční výnosy

 

O vypsání výběrového řízení na příspěvek z NIF rozhodla vláda v roce 1998. K jeho uskutečnění a rozdělení prvních 484 milionů korun 38 nadacím Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR došlo o rok později.

V roce 2001 proběhla II. etapa rozdělení prostředků z NIF. Na základě výběrového řízení bylo 64 nadacím rozděleno 849,3 milionů korun a podíl na budoucím výnosu z prodeje zbývajících akcií v portfoliu NIF. Od záměru vyjádřeného zákonem ČNR k jeho realizaci uplynulo deset let.

Převodcem finančních prostředků a smluvním partnerem byl pro nadace Fond národního majetku ČR (FNM). Nadace a FNM uzavřeli smlouvu o převodu finančních prostředků, která mimo jiné stanovuje podmínky užití příspěvku z NIF. Po zániku FNM ČR na konci roku 2005 byly činnosti spojené s NIF převedeny na Ministerstvo financí ČR.

Příspěvky z NIF znamenaly pro příjemce výrazné posílení nadačního jmění a přispěly tak k zajišťování dlouhodobé finanční stability českých nadací.

 

Další v sekci Nadace a fondy

Nadace Nadační fondy Komunitní nadace a nadační fondy Známka kvality Firemní známka kvality Firemní nadace a firemní nadační fondy Asociace nadací Asociace nadačních fondů Asociace firemních nadací a fondů Přidružené členství

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.