obr4share

PRIBID 2013

Fórum dárců

Pro nadace - příjemce prostředků z NIF zveřejňujeme roční hodnoty PRIBID pro první pracovní den každého kalendářního měsíce v roce 2013.

 

Tyto hodnoty jsou zatím předběžné, určené pro vaši informaci a  pro potřeby sledování.

Potvrzené hodnoty zde naleznete v lednu 2014.

 

PRIBID k 

 

2.lednu

0,48

1.únoru

0,41

1.březnu

0,42

2. dubnu

0,38

2. květnu

0,38

1. červnu

0,38

1. červenci

0,37

1. srpnu

 0,37

3. září

 0,36

1. říjnu

 0,34

1. listopadu

 0,34

1. prosinci

 0,24

 

Aritmetický průměr hodnot za rok 2013: 0,3725

Vzorec pro výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosu NIF zní:

0,5 x 0,3725 x 1 / 100 x registrovaná výše příspěvků z NIF v nadačním jmění v Kč.