Přehled nadací a nadačních fondů

Sestavováním přehledu předních českých nadací a fondů, jak firemních, tak nefiremních, přispíváme k utváření transparentního a informovaného prostředí v oblasti nadačního sektoru. Zvyšujeme tak povědomí o profesionálním, transparentním a kvalitním dárcovství a Vám děkujeme, že nám v tom pomáháte.

 

Dotazník byl sestaven ve spolupráci s firmou 22HLAV audit consult, s.r.o.

 

Pokračovat na dotazník

Další v sekci