II. etapa rozdělování prostředků z NIF

Druhé výběrové řízení na rozdělení prostředků z NIF bylo vypsané v období od 31. 1. 2001 do 30.4. 2001. Do druhého kola se přihlásilo celkem 89 nadací, tj. 27% všech tehdy registrovaných nadací. Podmínky pro účast splnilo 64 nadací.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení ve II. etapě rozdělování prostředků z NIF:

 1. Nadace existovala nejméně 3 roky.
 2. Nadace udělila v období 1998 - 1999 nejméně 3 subjektům granty v celkové výši 100 000 Kč.
 3. Nadace musela předložit zprávu auditora, statut, výroční zprávu, roční uzávěrku, výpis z nadačního rejstříku, grantová pravidla, údaje o rozdělení grantů podle oborů a okresů a dobrozdání 3 osob obeznámených s činností nadace.
 4. Nadace se musela přihlásit do jedné z 11 oblastí, ve kterých chtěla výnos z NIF rozdělovat:
  • sociální a humanitární
  • zdravotní
  • kulturní
  • ochrana lidských práv
  • ochrana životního prostředí
  • vzdělávání
  • rozvoj regionálního a komunitního života
  • děti, mládež, rodina
  • ochrana nemovitých kulturních památek
  • rozvoj neziskového sektoru
  • jiné

Hodnocení provedla sedmičlenná skupina, jejíž složení určila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Nadace obdržela příspěvek podle dosaženého počtu bodů. Nadace nesměla obdržet více než 100 milionů Kč a méně než 10 milionů Kč.

 

Výsledky výběrového řízení schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 1946 12. prosince 2001. Ve II. etapě bylo rozděleno 64 nadacím 849,3 milionů Kč a budoucí výnosy z prodeje akcií strategických podniků v portfoliu NIF. Nejvyšší příspěvek jedné nadaci činil 20 399 000 Kč a nejnižší 5 454 000 Kč.

 

(Zdroj: Müller Jiří, Kapitalizace českých nadací, Fórum dárců 2002, Praha)

Výsledky I. etapy rozdělování prostředků z NIF

V následujících letech byly nadacím, které uspěly ve výběrovém řízení ve II. etapě rozděleny další prostředky z prodeje zbývajících akcií z portfolia NIF. Počátkem roku 2003 bylo rozděleno 285 milionů Kč, na přelomu let 2003/2004 215 milionů Kč, koncem roku 2004 to bylo 500 milionů a ve druhé polovině roku 2006 109 milionů Kč.

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.