PRIBID 2011

Pro nadace - příjemce prostředků z NIF zveřejňujeme roční hodnoty PRIBID pro první pracovní den každého kalendářního měsíce v roce 2011.

Tyto hodnoty jsou zatím předběžné, určené pro vaši informaci a  pro potřeby sledování.

Potvrzené hodnoty zde naleznete v lednu 2012.

 

PRIBID k 

 

3.lednu

1,41

1.únoru

1,39

1.březnu

1,41

1. dubnu

1,41

2. květnu

1,43

1. červnu

1,42 

1. červenci

1,37

1. srpnu

1,38

1. září

1,34

3. říjnu

 1,32

1. listopadu

1,31

1. prosinci

1.29

 

Aritmetický průměr hodnot: 1,3733

Vzorec na výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosů NIF zní: 0,5 x 1,3733 x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč

 

 

Hodnoty PRIBIDu

Hodnoty PRIBID pro rok 2013

Hodnoty PRIBID pro rok 2012

Hodnoty PRIBID pro rok 2011

Hodnoty PRIBID pro rok 2010

Hodnoty PRIBID pro rok 2009

Hodnoty PRIBID pro rok 2008

Hodnoty PRIBID pro rok 2007

Hodnoty PRIBID pro rok 2006

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.